×

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI)

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย
26 มิถุนายน 2019

พิษสงครามการค้าทำดัชนีอุตสาหกรรม 5 เดือนแรกติดลบ 1.26% ศูนย์วิจัยกสิกรไทยหั่นคาดการณ์เศรษฐกิจโตเหลือ 3.1%

ณัฐพล รังสิตพล ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) แถลงดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) เดือนพฤษภาคม 2562 ซึ่งอยู่ที่ 103.68 ปรับตัวลดลง 3.99% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปีที่ผ่านมา แต่ยังขยายตัวเพิ่มขึ้น 8.63% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า (เม.ย.) เมื่อพิจารณาช่วง 5 เดือนที่ผ่านมา (ม.ค.-พ.ค. 2562) พบว่าดัชนี MPI ติดลบ 1.26% ขณะที่เป้าหมาย MPI ทั้...