×

ณัฏฐกิตติ์ ศิริรัตน์

22 มีนาคม 2019

‘บ้านเดี่ยวคือความสำเร็จของชีวิต’ ประสบการณ์ที่ดีไม่รู้จบ จากเรื่องเล่าของแบรนด์ Bangkok Boulevard โดย SC Asset [Advertorial]

‘บ้าน’ ไม่เพียงเป็นสถานที่เพื่ออยู่อาศัยและใช้ชีวิตเท่านั้น แต่ยังถือเป็นรางวัลแห่งความสำเร็จที่คนทุกคนต่างต้องการเพื่อแสดงถึงความก้าวหน้าในหน้าที่การงานที่แลกมาด้วยความพยายาม และก้าวข้ามบททดสอบต่างๆ มามากมาย บ้านคือวิมานเสมอ ทุกวินาทีที่ใช้ชีวิตในบ้านมีคุณค่าเสมอ การบริหารจัดการประสบการณ์เชิงบวกจึงถือเป็นเรื่องสำคัญสูงสุดสำหรับ SC Asset ในกา...