×

ฐิติวรดา เอกบงกชกุล

7 กุมภาพันธ์ 2024

‘ไม่ใช่มโน แต่เป็นวิชาการ’ ป.ป.ช. ส่ง 8 ความเสี่ยงดิจิทัลวอลเล็ตถึงรัฐใน 2 วัน ชี้ ‘ไม่วิกฤต-ไม่ควรกู้-แจกเฉพาะกลุ่ม’

วันนี้ (7 กุมภาพันธ์) ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) นิวัติไชย เกษมมงคล เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. พร้อมด้วย ฐิติวรดา เอกบงกชกุล ผู้อำนวยการสำนักเฝ้าระวังและประเมินสภาวการณ์ทุจริต ร่วมกันแถลงข้อเสนอของคณะกรรมการเพื่อศึกษาและดำเนินการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาลกรณีเติมเงิน 10,000 บาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ต...

X
Close Advertising