×

จิฐิพร วงศ์วัชรไพบูลย์

11 พฤศจิกายน 2019

ทักษะการออกแบบชีวิตที่ AI ก็คิดและทำแทนไม่ได้ เบสิกสกิลที่คนเจนใหม่จำเป็นต้องมี…ถ้าอยากอยู่รอด! [Advertorial]

เมื่อโลกถูกขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม และทุกคนต้องปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ทักษะใหม่ๆ ที่จำเป็นต้องมี เพื่อให้อยู่รอดในโลกยุคใหม่เกิดขึ้นมากมาย หนึ่งในทักษะที่เคยถูกมองเป็นเพียงส่วนประกอบในวิชาชีพ ‘นักออกแบบ’ เมื่อถูกนำมาใช้ในบริบทใหม่ นิยามของคำว่า ‘ดีไซน์’ ก็กลายเป็นทักษะที่ใครไม่มี…อาจไม่รอด   ถ้าอีกหน่อยใครๆ ก็ออกแบบชีวิตตัวเองได้ช...