×

งานราชการ

16 มีนาคม 2023

หนุ่มสาวจีนแห่สอบเข้ารับราชการ หวังพึ่งความมั่นคงหนีพิษเศรษฐกิจ ปีนี้ยอดผู้สมัครสูงถึง 7.7 ล้านคน แต่รับจริง 2 แสนตำแหน่ง

สำนักข่าว CNBC รายงานว่า ในปีนี้มีจำนวนหนุ่มสาวชาวจีนสูงเป็นสถิติถึง 7.7 ล้านคนที่ยื่นขอสมัครเข้าสอบแข่งขันเพื่อรับการคัดเลือกเป็นข้าราชการของหน่วยงานต่างๆ ทั้งในระดับท้องถิ่นและประเทศ แม้ว่าตำแหน่งที่เปิดรับจะถูกจำกัดเอาไว้เพียง 200,000 ตำแหน่งเท่านั้นก็ตาม   ผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์ว่า สาเหตุที่หนุ่มสาวชาวจีนหันมาสนใจเข้ารับราชการกันมากขึ...
วสันต์ ภัยหลีกลี้
20 ตุลาคม 2022

กสม. เผย มติ ครม. เพิ่ม ‘โรคจิต-โรคอารมณ์’ ห้ามรับราชการ ชี้เลือกปฏิบัติ ขัดแย้งนโยบายส่งเสริมคนพิการทำงานของหน่วยงานรัฐ

วันนี้ (20 สิงหาคม) เวลา 10.30 น. วสันต์ ภัยหลีกลี้ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กล่าวถึงมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2565 เห็นชอบร่างกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. .... ตามที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) เสนอปรับปรุงกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน  &n...
Chulabhorn Likit
7 กรกฎาคม 2021

‘จุฬาภรณ์ลิขิต’ ฟอนต์พระราชทาน สำหรับใช้ในราชการไทยตัวใหม่

หลังการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคมที่ผ่านมา ที่ประชุมเห็นชอบให้ชุดแบบอักษรพระราชทาน ‘จุฬาภรณ์ลิขิต’ เป็นชุดแบบอักษรมาตรฐานราชการไทยแบบที่ 14 ตามที่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เสนอ เนื่องในวโรกาสครบรอบ 64 พรรษา ของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี และในว...
13 พฤษภาคม 2021

นายกฯ สั่งส่วนราชการ กำหนดเกณฑ์รับคนบรรจุ ให้คลุมถึงความประพฤติและจริยธรรม ใช้ประเมินเลื่อนเงินเดือนด้วย

วันนี้ (13 พฤษภาคม) ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า จากที่ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้ให้นโยบายกับทั้งส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐในหลายโอกาส ในประเด็นการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้จริยธรรมที่ถูกต้องดีงามอย่างเคร่งครัดนั้น    ล่าสุด นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้ทุกส่วนรา...
8 พฤษภาคม 2020

8 พฤษภาคม 2417 – พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งสภาที่ปรึกษาราชการแผ่นดิน

วันนี้เมื่อ 145 ปีที่แล้ว ถือเป็นครั้งแรกที่ประเทศไทยมีคณะกรรมการกฤษฎีกา เมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้แต่งตั้ง ‘สภาที่ปฤกษาราชการแผ่นดิน’ หรือ Counsil of State ขึ้นเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2417 ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกผู้มีบรรดาศักดิ์ชั้นพระยาจำนวน 12 คน มีหน้าที่ถวายคำปรึกษาและความคิดเห็นต่างๆ ในด้านนิติบัญญัติ และเมื่อข้อราชกา...
13 มีนาคม 2020

เลื่อนสอบ ก.พ. ภาค ก จาก 28 มิ.ย. นี้ออกไปก่อน จัดสอบใหม่จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน หรือ ก.พ. ประกาศเลื่อนการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (Paper & Pencil) หรือที่เรียกกันว่า ภาค ก    จากเดิมกำหนดวันที่ 28 มิถุนายน 2563 ออกไปก่อน   โดย สำนักงาน ก.พ. จะกำหนดวันสอบและแจ้งให้ทราบต่อไป  ...


X
Close Advertising