×

ขาวละออ

7 สิงหาคม 2018

อยุธยาที่มีมากกว่ากุ้งแม่น้ำเผา ขาวละออ อาหารไทยในบ้านสีขาว และห้วงเวลาแห่งความคิดถึง

เมื่ออาหาร 1 จานสามารถส่งต่อเรื่องราวต่างๆ ได้มากมาย ขาวละออ ร้านอาหารในบ้านสีขาว ที่ตั้งอยู่ท่ามกลางความสงบเงียบริมแม่น้ำเจ้าพระยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จึงขอส่งต่อเรื่องเล่าและเรื่องราวความอบอุ่นบนโต๊ะอาหารของ ‘คุณยายละออ’ ที่มักจะพร้อมหน้าด้วยลูกหลาน รวมทั้งอาหารจานอร่อยรสมือคุณยาย   บรรยากาศลมโกรกสบายๆ ภายในบ้านสีขาว   T...