×
449243

ก๊าซเรือนกระจก

Joe Biden
1 กุมภาพันธ์ 2021

โจ ไบเดน ผู้เริ่มเปลี่ยนโลกด้วยปลายปากกา

Paris Agreement หรือ ความตกลงปารีส ภายใต้ United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) เพื่อที่จะจัดการกับปัญหาแก๊สเรือนกระจก ซึ่งมีการลงนามจาก 196 ประเทศ/รัฐ มาตั้งแต่ปี 2559 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อควบคุมการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกให้ต่ำกว่า 2 องศาเซลเซียส เมื่อเทียบกับยุคก่อนอุตสาหกรรม และมุ่งพยายามควบคุมการเพิ่มขึ้นของอุณ...
5 ปีความตกลงปารีส ย้อนดูคำสัญญานานาชาติกู้วิกฤตโลกร้อน เชื่อได้แค่ไหน?
16 ธันวาคม 2020

ชมคลิป: 5 ปีความตกลงปารีส ย้อนดูคำสัญญานานาชาติกู้วิกฤตโลกร้อน เชื่อได้แค่ไหน?

ครบรอบ 5 ปี ความตกลงปารีส หลังประชาคมโลกเกือบ 200 ประเทศ เห็นพ้องความตกลงลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (COP21) ที่กรุงปารีส เมืองหลวงของฝรั่งเศส เมื่อปี 2015   โดย THE STANDARD จะพาย้อนดูคำมั่นสัญญาและบทบาทการขับเคลื่อนมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมใน...
รัฐมนตรีสิ่งแวดล้อมญี่ปุ่น
16 ธันวาคม 2020

รัฐมนตรีสิ่งแวดล้อมญี่ปุ่นเสนอเป้าหมายใหม่ ใช้พลังงานหมุนเวียนเพิ่มเป็น 40% ภายในปี 2030

วันนี้ (16 ธันวาคม) ชินจิโร โคอิซุมิ รัฐมนตรีสิ่งแวดล้อมญี่ปุ่น เสนอเป้าหมายใหม่ เตรียมผลักดันให้ญี่ปุ่นหันมาใช้พลังงานหมุนเวียนเพิ่มเป็น 40% ภายในปี 2030 ซึ่งถือว่า เพิ่มขึ้นกว่า 1 เท่าตัว เมื่อเทียบกับปริมาณการใช้พลังงานหมุนเวียนของญี่ปุ่นที่อยู่ที่ราว 18% จากสถิติเมื่อปี 2019 ที่ผ่านมา    โคอิซุมิระบุว่า การยกระดับเป้าหมายในช่วง ...
ก๊าซเรือนกระจก
3 ธันวาคม 2020

‘ก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์’ ประเทศใดตั้งเป้าไว้ปีไหนบ้าง

ในช่วงระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา หลายประเทศในประชาคมโลกต่างตื่นตัวกับประเด็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและภาวะที่โลกมีอุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้น เกือบทุกประเทศจึงพยายามที่จะร่วมมือกันต่อสู้และรับมือกับปัญหานี้ตามความตกลงปารีส (Paris Agreement) ที่มีขึ้นเมื่อปี 2015 โดยพยายามที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้มากที่สุด หรือลดการป...
จาซินดา อาร์เดิร์น เตรียมประกาศภาวะฉุกเฉินด้านสภาพอากาศ ตอกย้ำนิวซีแลนด์มุ่งแก้ปัญหาโลกร้อนอย่างจริงจัง
26 พฤศจิกายน 2020

จาซินดา อาร์เดิร์น เตรียมประกาศภาวะฉุกเฉินด้านสภาพอากาศ ตอกย้ำนิวซีแลนด์มุ่งแก้ปัญหาโลกร้อนอย่างจริงจัง

จาซินดา อาร์เดิร์น นายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์ เตรียมประกาศภาวะฉุกเฉินด้านสภาพอากาศ ซึ่งเป็นก้าวย่างเชิงสัญลักษณ์ที่สำคัญเพื่อกดดันให้นานาชาติและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อต่อสู้กับปัญหาโลกร้อนอย่างจริงจัง   สำนักข่าว Reuters รายงานว่ารัฐบาลนิวซีแลนด์จะผลักดันญัตติให้ประกาศภาวะฉุกเฉินด้านสภาพอากาศในวันพุธหน้า (2 ธัน...