×

การสักผิวหนัง

การสักยันต์
2 กรกฎาคม 2022

สักยันต์ ศิลปะบนเรือนร่าง ร้อยเรื่องราวแห่งความเชื่อใน ‘Trance/Figuration, Tattoos From Birth to Death’

ชวนไปชมศิลปะร่วมสมัยที่มีศิลปะการจัดวาง ภาพถ่าย และภาพยนตร์ เรื่องราวของการสักยันต์ ลายสักตามประเพณีของกัมพูชาและไทย ที่แสดงให้เห็นทั้งความศักดิ์สิทธิ์ ความศรัทธา และสุนทรียภาพของศิลปะบนเรือนร่าง โดยฝีมือการถ่ายภาพของนักวิชาการของสำนักฝรั่งเศสแห่งปลายบุรพทิศ ในนิทรรศการ ‘Trance/Figuration, Tattoos From Birth to Death’    การสักยันต์...
3 มกราคม 2020

ราชกิจจาฯ ออกประกาศคุมเข้มกิจการสักผิวหนัง ป้องกันการติดเชื้อ-อันตรายจากการสัก

เมื่อวานนี้ (2 มกราคม) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์มาตรการควบคุมการประกอบกิจการการสักผิวหนัง หรือเจาะส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกาย พ.ศ. 2562    โดยระบุว่า โดยเป็นการสมควรกำหนดหลักเกณฑ์ มาตรการควบคุมการประกอบกิจการจากผิวหนัง หรือเจาะส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกาย เพื่อประโยชน์ในการควบคุมการประกอบกิจการที่...

Close Advertising