×

การนิรโทษครอบครองกัญชา

12 พฤษภาคม 2019

อย. เร่งให้รีบแจ้งครอบครองกัญชาก่อน 21 พฤษภาคมนี้ ระบุชัด ยังไม่อนุญาตให้ปลูกกัญชาได้

เลขาฯ อย. แจง ตอนนี้ใกล้หมดเวลาแจ้งครอบครองนิรโทษกัญชา 21 พฤษภาคม 2562 จึงขอให้ผู้ที่ครอบครองกัญชามาก่อน เตรียมเอกสารให้ครบถ้วน และเอกสารรับรองการเจ็บป่วย เป็นต้น พร้อมเน้นย้ำว่า เกษตรกรรายย่อยไม่สามารถปลูกเองกัญชาได้ ต้องเป็นเกษตรกรที่รวมตัวเป็นวิสาหกิจชุมชนที่ผ่านการจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายแล้ว   วันนี้ (12 พ.ค.) นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ เล...
27 กุมภาพันธ์ 2019

อย. เปิดรับแจ้งการครอบครอง-สายด่วนกัญชา รมว. สาธารณสุข เตรียมเปิดพื้นที่ปลูกกัญชาแห่งแรกในอาเซียน

หลังเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 3 ฉบับ เกี่ยวกับการนิรโทษครอบครองกัญชาใน 3 กลุ่มผู้ครอบครอง คือ 1. ผู้มีคุณสมบัติตามกฎหมายใหม่ 2. ผู้ป่วยที่มีใบรับรองจากแพทย์ว่ามีอาการเจ็บป่วย ซึ่งจะอนุญาตให้ใช้ในปริมาณที่เพียงพอต่อการรักษาโรค และ 3. บุคคลอื่นๆ โดยประกาศดังกล่าวมีผลบังคับใช้ในวันนี้ (27 ก.พ.) ล่าสุด คณะกรรมการอาหารและยา...