×

การขยายตัวของเศรษฐกิจ

12 ธันวาคม 2019

ADB ลดคาดการณ์เศรษฐกิจเอเชียปีนี้และปีหน้า เหตุ GDP จีน-อินเดีย มีแนวโน้มชะลอตัว

ธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) ปรับลดประมาณการการขยายตัวของเศรษฐกิจเอเชียในปีนี้และปีหน้า เหลือเพียง 5.2% จากที่เคยคาดการณ์ว่าจะเติบโตที่อัตรา 5.4% และ 5.5% ตามลำดับ หลังเศรษฐกิจจีนและอินเดียมีแนวโน้มชะลอตัว ซึ่งอาจส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจในประเทศอื่นๆ ของภูมิภาคแผ่วลง   รายงานแนวโน้มเศรษฐกิจประจำปีฉบับปรับปรุงของ ADB คาดการณ์ว่า ผลิตภัณฑ์มวล...
7 พฤศจิกายน 2019

EU หั่นคาดการณ์เศรษฐกิจยูโรโซนเหลือโต 1.1% ในปีนี้ เหตุข้อพิพาทการค้าทั่วโลกฉุดรั้งการขยายตัว

สหภาพยุโรป (EU) หั่นตัวเลขคาดการณ์การขยายตัวของเศรษฐกิจยูโรโซนเหลือ 1.1% ในปี 2019 และ 1.2% ในปี 2020 จากระดับ 1.2% และ 1.5% ที่คาดการณ์ไว้ในรายงานฉบับก่อน ท่ามกลางความขัดแย้งทางการค้าทั่วโลกที่ยังตึงเครียด ซึ่งเป็นปัจจัยบั่นทอนศักยภาพและฉุดรั้งอัตราการเติบโตของภูมิภาคดังกล่าว   คณะกรรมาธิการยุโรป (EC) เตือนในรายงานคาดการณ์เศรษฐกิจประจำฤ...
24 มิถุนายน 2019

เศรษฐกิจประเทศกลุ่ม CLMVT ขยายตัวปีละ 4.6% นักวิชาการย้ำ อาเซียนรับมือความตึงเครียดจากสงครามการค้าลากยาว

ชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวในงาน CLMVT Forum 2019 ว่าประเทศในกลุ่ม CLMVT ได้แก่ กัมพูชา ลาว เมียนมา เวียดนาม และไทย มีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจแบบก้าวกระโดดระหว่างปี 2556-2560 โดยผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือ GDP ขยายตัวเฉลี่ย 4.25% ขณะที่การส่งออกขยายตัวเฉลี่ย 4.6% ท่ามกลางบรรยากาศการค้าโลกที่ผันผวนและตึงเครียดจ...
4 เมษายน 2019

ปรับลดคาดการณ์อัตราขยายตัวเศรษฐกิจไทย

คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ได้ปรับลดคาดการณ์อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย และอัตราขยายตัวส่งออกไทย ปี 2562 ในอัตราที่ใกล้เคียงกับธนาคารแห่งประเทศไทยและศูนย์วิจัยกสิกรไทย โดยมีปัจจัยสำคัญจากสงครามการค้าสหรัฐฯ - จีน, Brexit, ความผันผวนของเศรษฐกิจโลกและสภาวะการเมืองในประเทศไทยและท่าทีของรัฐบาลชุดใหม่     ภาพประกอบ: N...
4 เมษายน 2019

กกร. ปรับลดคาดการณ์ GDP ไทย 2562 ลงเหลือ 3.7-4% เหตุสงครามการค้ายืดเยื้อ การเมืองไทยยังไม่ได้ข้อสรุป

วันพุธที่ 3 เมษายนที่ผ่านมา คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ได้จัดการประชุมคณะกรรมการร่วมฯ ประจำเดือนเมษายน ครั้งที่ 4/2562 โดยมีมติปรับลดคาดการณ์อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย ปี 2562 จากเดิม 4-4.3% (คาดการณ์ไว้ในเดือนธันวาคม 2561) เหลือ 3.7-4%   พร้อมกันนี้ กกร. ยังปรับประมาณการการส่งออกไทยในปี 2562 เหลือ 3-5% จากเดิมคาดไว้ที่ 5-...