×

กัลกุล ดำรงปิยวุฒิ์

Gunkul Dhumrongpiyawut
14 กุมภาพันธ์ 2019

กัลกุล ดำรงปิยวุฒิ์ จากเด็กพูดติดอ่าง สู่ผู้บุกเบิกอาณาจักรธุรกิจไฟฟ้าพลังงานทดแทนที่ไม่เคยหยุดมองหาโอกาส [Advertorail]

กัลกุล ดำรงปิยวุฒิ์ เป็นหนึ่งในคนไทยเพียงไม่กี่คนที่เล็งเห็นศักยภาพของการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนเมื่อหลายสิบปีก่อน   จากเด็กพูดติดอ่างที่มีพัฒนาการช้ากว่าเพื่อน เขาหยุดเรียนหนังสือตอนอายุ 10 ขวบกว่า แล้วหันมาทำกิจการจำหน่ายอุปกรณ์เครื่องมือช่างตั้งแต่เด็ก ได้เรียนรู้การทำงานและซึมซับการทำธุรกิจ จนสามารถเปิดบริษัท กันกุล เอ็นจิเนียริ่ง ...