×

กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน (TESG)

สิทธิหักลดหย่อนค่าซื้อหน่วยลงทุน
22 พฤศจิกายน 2023

สรุปเงื่อนไข ‘สิทธิหักลดหย่อน-ค่าซื้อหน่วยลงทุน’ สำหรับกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน (TESG)

เปิดเงื่อนไขการใช้สิทธิลดหย่อนภาษี หลังคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติหลักการกองทุน Thai ESG แล้วสำหรับมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการลงทุนเพื่อความยั่งยืนของประเทศไทย โดยมีรายละเอียดดังนี้   ให้ผู้มีเงินได้มีสิทธิหักลดหย่อนค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนในอัตราไม่เกิน 30% ของเงินได้พึงประเมิน เฉพาะส่วนที่ไม่เกิน 100,000 บาทสำห...
21 พฤศจิกายน 2023

ครม. อนุมัติตั้งกองทุนประหยัดภาษี TESG หักลดหย่อนได้ไม่เกิน 1 แสนบาทต่อปี ให้มีผลถึง 31 ธ.ค. 75

น.สพ.ชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวง ภายใต้มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการลงทุนเพื่อความยั่งยืนของประเทศไทย กำหนดให้เงินได้ของบุคคลธรรมดาที่จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนใน ‘กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน (Thailand ESG Fund หรือ TESG)’ ในอัตราไม่เกิน 30% ของเงินได้ เฉพาะส่วนที่ไม่เกิน 1...
16 พฤศจิกายน 2023

เอกชนหนุนกองทุน ‘TESG’ หวังภาคธุรกิจปรับกลยุทธ์ ประชาชนใช้สิทธิลดหย่อนภาษีและออมเงินระยะยาว คาดกระตุ้นเงินลงทุนไม่ต่ำกว่า 1 หมื่นล้านบาท

สนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงการคลังและสภาธุรกิจตลาดทุนไทยเห็นชอบร่วมกันในการจัดตั้งกองทุนไทยเพื่อความยั่งยืน (Thailand ESG Fund) หรือ TESG เพื่อสนับสนุนการออมระยะยาว และมีเป้าหมายการลงทุนในกลุ่มธุรกิจหลักทรัพย์ที่เป็น ESG รวมทั้งการลงทุนในตราสารหนี้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางของหอการค้าไทย...
กองทุน TESG
14 พฤศจิกายน 2023

ทำความรู้จักกองทุน ESG ลดหย่อนภาษีรูปแบบใหม่! พร้อมเปรียบเทียบเงื่อนไข LTF-SSF-TESG

เปิดเงื่อนไข ‘กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน’ (Thailand ESG Fund: TESG) กองทุนลดหย่อนภาษีรูปแบบใหม่ เริ่มใช้ได้ตั้งแต่ปี 2566    กระทรวงการคลังเตรียมออกกองทุนลดหย่อนภาษีใหม่ที่เรียกว่า กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน ซึ่งสามารถใช้สิทธิลดหย่อนได้ 30% ของรายได้ สูงสุดไม่เกิน 1 แสนบาท   สำหรับกติกาลงทุนในกองทุน TESG นี้ จะต้องเป็...

X
Close Advertising