×

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า

Hope Spot
13 ตุลาคม 2023

Hope Spot พื้นที่ความหวัง จุดพลังการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เพื่ออนาคตของโลกที่ยั่งยืน

Climate Change วิกฤตครั้งใหญ่ของโลก ‘เรา’ ในฐานะประชากรโลกหนึ่งคน จะมีส่วนร่วมในการกอบกู้โลกจากวิกฤตครั้งนี้ได้อย่างไรบ้าง   ‘Hope Spot พื้นที่ความหวัง จุดพลังการเปลี่ยนแปลง กิจกรรมดีๆ จากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า จุดพลังและสร้างพื้นที่แห่งความหวังว่าเราทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนอนาคตของโลกใบนี้ได้ ด้วยการร่วมกันปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในช...
กองทุนพัฒนาไฟฟ้า
18 กรกฎาคม 2023

ทิศทางใหม่ของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า มุ่งหน้าเพิ่มโอกาสให้ประชาชนและชุมชนเข้าถึงเงินมากยิ่งขึ้น

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) กำลังพิจารณาที่จะปรับแก้เงื่อนไขบางประการสำหรับโครงการที่จะเสนอขอเงินสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า  ให้มีการกระจายอำนาจไปสู่ชุมชนมากขึ้น โดยพิจารณาขั้นตอนการดำเนินงานในส่วนไหนที่มีความยุ่งยาก และใช้เวลานาน ควรจะมีการปรับแก้ให้มีความกระชับ รวดเร็ว และชุมชนเข้าถึงแหล่งเงินได้มากขึ้น เพื่อช่วยผลั...
ป่าชายเลน ภูเก็ต
17 มิถุนายน 2023

คน-ป่า-ชุมชน เรียนรู้และอนุรักษ์ป่าชายเลนอย่างยั่งยืนที่ภูเก็ต จากการสนับสนุนงบประมาณของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า ส่งเสริมการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน   โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โครงการศูนย์อนุรักษ์และฟื้นฟูปูแสม ปูดำ สู่การจัดการธรรมชาติ เป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติที่ตั้งอยู่ในชุมชนป่าชายเลนคลองเกาะผี อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุ...
16 พฤษภาคม 2023

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าภายใต้การกำกับของ กกพ. กับบทบาทสนับสนุนการพัฒนาระบบบริหารจัดการพลังงานอัจฉริยะในจุฬาฯ

โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มเมืองอัจฉริยะและการทดสอบในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือ Smart City Platform Development and Testing at Chulalongkorn University เป็นโครงการที่ได้รับการจัดสรรทุนวิจัยจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า เพื่อการส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนและเทคโนโลยีที่ใช้ในการประกอบกิจการไฟฟ้าที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย ตามกรอบประเด็นวิจัยที่ 6 พื้นที่ทดสอบม...
กกพ
27 เมษายน 2023

ชมคลิป: กกพ. พร้อมดูแลผู้ใช้ไฟ ภารกิจท้าทายในยุคเปลี่ยนผ่านพลังงาน | THE STANDARD

ใช้ไฟเท่าเดิม แต่ทำไมค่าไฟถึงแพงขึ้น! เห็นบิลค่าไฟผิดปกติต้องทำอย่างไร?   ทำไม!! เราจึงต้องรู้ และเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์พลังงานที่เปลี่ยนแปลง เพราะ ‘พลังงาน’ เป็นเรื่องใกล้ตัวของทุกคน   วันนี้ชวนมารู้จัก กกพ. หน่วยงานที่เป็นกลไกสำคัญผู้ทำหน้าที่กำกับและดูแลค่าไฟฟ้า ท่ามกลางความท้าทายใหม่ในยุคการเปลี่ยนผ่านพลังงาน จากพลังงา...
ค่าไฟฟ้า
13 มีนาคม 2023

กกพ. กับการกำกับค่าไฟฟ้าให้เป็นธรรมทั้งประชาชนและผู้ผลิต

หลายคนอาจสงสัยว่าค่าไฟฟ้าที่เราจ่ายอยู่ทุกวันนี้ถูกกำหนดโดยใคร แล้วกำหนดบนพื้นฐานของปัจจัยอะไรบ้าง แล้วมีหน่วยงานไหนคอยกำกับดูแลเพื่อให้ค่าไฟอยู่ในระดับที่เหมาะสม ในบทความตอนนี้จะไขทุกข้อข้องใจของหน่วยงานที่ทำหน้าที่กำกับดูแลกิจการไฟฟ้าในประเทศไทย นั่นคือ คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน หรือ กกพ.   ใครกำหนดโครงสร้างค่าไฟฟ้า เริ่มต้นที่การกำห...
9 มีนาคม 2023

ค่าไฟร้อนระอุ! สุพัฒนพงษ์บีบ กกพ. ตรึงค่าไฟ พ้อภาวะการส่งออกของประเทศไม่ดี อุ้มหนี้ กฟผ. อีกแสนล้าน

ค่าไฟฤดูร้อนเริ่มระอุ สุพัฒนพงษ์ย้ำในฐานะผู้ดูแลนโยบายงวดหน้าเดือนพฤษภาคม-สิงหาคม กกพ. ต้องไม่ปรับขึ้นค่าไฟและราคาต้องเท่ากันทั้งครัวเรือนและอุตสาหกรรมที่ 4.72 บาทต่อหน่วย ตัดพ้อภาวะการส่งออกของประเทศไม่ดี และต้องใช้หนี้ กฟผ. กว่าแสนล้านบาท ยันปัจจัยที่ต้องลดราคาเพราะก๊าซธรรมชาติที่เป็นต้นทุนเชื้อเพลิงหลักผลิตไฟฟ้าปรับลดลงแล้ว   สุพัฒนพง...
21 กุมภาพันธ์ 2023

ค่า Ft คืออะไร? เกี่ยวข้องอย่างไรกับ ‘ค่าไฟฟ้า’ ที่พุ่งสูงขึ้น

ไฟฟ้าถือเป็นอีกหนึ่งสาธารณูปโภคพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตของประชาชนทั่วไป และการขับเคลื่อนในการพัฒนาประเทศของภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม ตั้งแต่ปี 2565 จนถึงปัจจุบันคนไทยเผชิญกับปัญหา ‘ค่าไฟฟ้าแพง’ เนื่องจากมีการปรับขึ้นค่า Ft อย่างต่อเนื่อง   ค่า Ft คืออะไร? ค่า Ft คือค่าไฟฟ้าตามสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ หรือค่าไฟฟ้าผันแ...
ประยุทธ์ จันทร์โอชา
16 สิงหาคม 2022

นายกฯ แนะศึกษาธรรมะ หาสาเหตุแห่งทุกข์ หลังพูดถึงค่าไฟฟ้าที่ปรับเพิ่มขึ้นรอบ กย.-ธ.ค.

วันนี้ (16 สิงหาคม) พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวถึงการปรับขึ้นค่าไฟฟ้าผันแปร (Ft) ในรอบเดือนกันยายน-ธันวาคม 2565 ว่าเป็นอำนาจของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ซึ่งต้องให้คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) ไปพิจารณา    และเป็นกติกาที่ต้องมีการปรับขึ้นตามวงรอบทุก 4 เดือน แต่รัฐบาลไ...
Clean Energy for Life
18 ธันวาคม 2020

ภารกิจขับเคลื่อนบริการสาธารณสุขที่ดี สร้างคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนผ่าน ‘พลังงานสะอาด’ [Advertorial]

คุณคิดว่าทุกวันนี้ประชาชนทุกคนเข้าถึงบริการสาธารณสุขที่ดีแล้วหรือยัง หรือในมิติของการเข้าถึงดังกล่าว ผู้ป่วยทุกคนได้รับการรักษาอย่างเท่าเทียมในแง่ของเครื่องมือแพทย์และยารักษาโรคที่มีเพียงพอแล้วหรือไม่ การมีโรงพยาบาลอยู่ในละแวกชุมชนไม่อาจวัดได้ว่าประชาชนเข้าใกล้บริการสาธารณสุขที่ดี        เพราะหากอ้างอิงถึงโครงส...


X
Close Advertising