×

สุวรรณภูมิเตรียมแผนรับมือช่วงสงกรานต์ คาดเดินทางเพิ่มวันละ 55,000 คน เปิดให้จอดรถฟรีโซน C ตั้งแต่ 11-17 เม.ย.

โดย THE STANDARD TEAM
08.04.2022
  • LOADING...
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

วานนี้ (7 เมษายน) กิตติพงศ์ กิตติขจร ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) เปิดเผยว่า ช่วงเทศกาลสงกรานต์จะมีผู้โดยสารเดินทางผ่านท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) เป็นจำนวนมาก เนื่องจากเป็นช่วงวันหยุดยาว คาดการณ์ว่าระหว่างวันที่ 9-18 เมษายน 2565 จะมีผู้โดยสารมาใช้บริการรวมทั้งสิ้นประมาณ 551,665 คน หรือเฉลี่ยวันละ 55,167 คน โดยแบ่งเป็นผู้โดยสารระหว่างประเทศ 195,484 คน และผู้โดยสารภายในประเทศ 356,181 คน หากเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว (ระหว่างวันที่ 9-18 เมษายน 2564) พบว่า จำนวนผู้โดยสารมีการขยายตัวในภาพรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 106.59 

 

ในส่วนของเที่ยวบินคาดว่าจะมีเที่ยวบินให้บริการรวมทั้งสิ้นประมาณ 4,715 เที่ยวบิน หรือเฉลี่ยวันละ 472 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.68

 

โดยในจำนวนเที่ยวบินทั้งหมดนี้มีสายการบินประจำและสายการบินเช่าเหมาลำจำนวน 7 สายการบิน ขอเพิ่มเที่ยวบินพิเศษรวมทั้งสิ้น 173 เที่ยวบิน แบ่งเป็นเที่ยวบินระหว่างประเทศจำนวน 48 เที่ยวบิน และเที่ยวบินภายในประเทศจำนวน 125 เที่ยวบิน โดยสายการบินที่ขอเพิ่มเที่ยวบินพิเศษมากที่สุดคือ สายการบิน Bangkok Airways จำนวน 127 เที่ยวบิน 

 

ทสภ. จึงได้จัดเตรียมบำรุงรักษาสิ่งอำนวยความสะดวกด้านต่างๆ ให้มีสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานก่อนที่จะถึงวันหยุดยาวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่จะมาถึง และในระหว่างวันหยุดยาวดังกล่าว ทสภ. ได้เตรียมความพร้อมบุคลากรด้านบริการและด้านบำรุงรักษาสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ พร้อมทั้งได้บูรณาการการทำงานร่วมกับ หน่วยงานราชการ สายการบิน ผู้ประกอบการ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการให้บริการ ณ ทสภ. ให้สอดคล้องกับปริมาณการจราจรทางอากาศที่เพิ่มขึ้น เพื่อให้การบริการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

 

กิตติพงศ์กล่าวเพิ่มเติมว่า เพื่อเป็นการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้โดยสารและผู้ใช้บริการ ทสภ. ได้ยกเว้นค่าบริการจอดรถยนต์ที่ลานจอดรถระยะยาวโซน C ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2565 เวลา 00.01 น. จนถึงวันอาทิตย์ที่ 17 เมษายน 2565 เวลา 00.00 น. รวม 7 วัน โดยลานจอดรถโซนดังกล่าวสามารถรองรับรถยนต์ได้จำนวน 718 คัน ทั้งนี้ ทสภ. มีรถ Shuttle Bus สาย A วิ่งให้บริการรับ-ส่ง ผู้โดยสารทุกๆ 15 นาที ฟรีตลอด 24 ชั่วโมง ผู้ใช้บริการสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ปฏิบัติการอาคารจอดรถยนต์ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2132 9511 ตลอด 24 ชั่วโมง

 

ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2565 ทสภ. ได้จัดตกแต่งพื้นที่สำหรับถ่ายภาพ เพื่อต้อนรับเทศกาลสงกรานต์ และยังเป็นการร่วมอนุรักษ์ สืบสาน และส่งเสริมประเพณีของไทย ระหว่างวันที่ 1-20 เมษายน 2565 จำนวน 2 จุด บริเวณประตู 5 ชั้น 4 โถงผู้โดยสารขาออก โดย ทสภ. ได้อัญเชิญพระพุทธรูปขึ้นประดิษฐาน ณ บริเวณพื้นที่จัดกิจกรรมฯ เพื่อให้ผู้โดยสารและผู้ใช้บริการได้สักการะบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคล และพื้นที่สำหรับถ่ายภาพบริเวณ Exit A ประตู 1 ชั้น 2 โถงผู้โดยสารขาเข้าภายในประเทศ ที่สามารถมองเห็นความสวยงามได้ 360 องศา 

  

ทสภ. ขอให้ผู้โดยสารและผู้ใช้บริการเชื่อมั่นและมั่นใจในมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิดที่ ทสภ. ได้ปฏิบัติตามหลักปฏิบัติของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดมาโดยตลอด และขอความร่วมมือผู้โดยสารที่เดินทางเที่ยวบินระหว่างประเทศควรเผื่อเวลาสำหรับการเดินทางมายังท่าอากาศยานประมาณ 3 ชั่วโมง และเที่ยวบินภายในประเทศควรเผื่อเวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมงก่อนเที่ยวบินออก 

 

ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ AOT Contact Center หมายเลขโทรศัพท์ 1722 ตลอด 24 ชั่วโมง 

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising