×

สุวรรณภูมิ Deep Cleaning สนามบิน เตรียมความพร้อมรองรับผู้โดยสารกลับมาใช้บริการอีกครั้ง

โดย THE STANDARD TEAM
24.04.2020
  • LOADING...

วันนี้ (24 เมษายน) น.ท. สุธีรวัฒน์ สุวรรณวัฒน์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่าตามที่สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยได้ออกประกาศเรื่อง ห้ามอากาศยานทำการบินเข้าสู่ประเทศไทยเป็นการชั่วคราว เพื่อเป็นการควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศไทย ทำให้สายการบินที่ทำการบิน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิต้องหยุดทำการบินชั่วคราว ส่งผลให้ปัจจุบันมีผู้โดยสารมาใช้บริการน้อยลงอย่างมาก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจึงสามารถปิดพื้นที่บางส่วนที่ไม่ได้ใช้งานเพื่อใช้ช่วงเวลานี้ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ ซ่อมบำรุงรักษา และเพิ่มเติมสิ่งอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกอาคารผู้โดยสารได้อย่างเต็มที่ เพื่อพัฒนาและรักษามาตรฐาน พร้อมให้บริการเมื่อสถานการณ์กลับเข้าสู่สภาวะปกติ 

 

โดยในส่วนของพื้นที่ภายในอาคารผู้โดยสารและอาคารเทียบเครื่องบิน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้มีการซ่อมบำรุงและเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ชำรุดทั้งในส่วนระบบลิฟต์ ทางลาดเลื่อน ระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง ระบบปรับอากาศ ระบบลำเลียงกระเป๋าสัมภาระ ระบบท่อสุขภัณฑ์ รวมทั้งยังได้มีการเปลี่ยนพื้นกระเบื้องที่ชำรุดบริเวณต่างๆ 

 

สำหรับในส่วนทางวิ่งและทางขับ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้มีการตรวจสอบความแข็งแรงของพื้นผิว อุปกรณ์ และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ภายในพื้นที่เขตการบินให้พร้อมใช้งาน รวมทั้งได้มีการซ่อมบำรุงและเปลี่ยนอุปกรณ์ระบบไฟนำร่องเข้าจอดที่หลุมจอด (Visual Docking Guidance System – VDGS) รวมถึงระบบไฟฟ้าและแสงสว่างด้วย

 

นอกจากนี้ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิยังได้มีการบำรุงรักษาพื้นที่ในส่วนอื่นๆ เช่น การปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ ระบบลิฟต์ ระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง รวมทั้งสุขภัณฑ์ ภายในอาคารจอดรถโซน 2 และโซน 3 และภายในอาคารสำนักงานด้วย

 

น.ท. สุธีรวัฒน์ กล่าวว่าถึงแม้ในช่วงนี้จะมีผู้ใช้บริการเป็นจำนวนน้อย แต่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิยังคงให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาความสะอาดในทุกพื้นที่ภายในอาคารผู้โดยสาร โดยยังจัดให้มีเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดอุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวกที่ผู้โดยสารสัมผัส เช่น รถเข็นกระเป๋า เก้าอี้นั่งพักคอย แบบ Deep Cleaning ตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้โดยสารและผู้ใช้บริการอีกด้วย

 

น.ท. สุธีรวัฒน์ ยังกล่าวในตอนท้ายว่า การดำเนินการปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่องในครั้งนี้ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างเคร่งครัด โดยได้เน้นย้ำให้ผู้ที่ปฏิบัติงานทุกคนสวมใส่หน้ากากอนามัยและถุงมือขณะปฏิบัติงาน และเร่งดำเนินการให้เสร็จเรียบร้อยพร้อมที่จะให้บริการผู้โดยสาร 

 

ทั้งนี้ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมุ่งมั่นที่จะพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพในด้านสิ่งอำนวยความสะดวกและการบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้คงความเป็นท่าอากาศยานแห่งชาติที่ได้ระดับมาตรฐานโลกอย่างยั่งยืนตลอดไป

 

 

พิสูจน์อักษร: ภาสิณี เพิ่มพันธุ์พงศ์

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising