×

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ-ดอนเมือง ยกระดับมาตรการคัดกรองผู้โดยสารจากญี่ปุ่น-สิงคโปร์เทียบเท่าจีน

โดย THE STANDARD TEAM
18.02.2020
  • LOADING...

วันนี้ (18 กุมภาพันธ์) น.อ.ท. สุธีรวัฒน์ สุวรรณวัฒน์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เปิดเผยว่าขณะนี้ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิยกระดับการคัดกรองผู้โดยสารที่เดินทางมาจากประเทศญี่ปุ่นและสิงคโปร์เข้มข้นมากขึ้น หลังจากสองประเทศดังกล่าวมีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยการยกระดับการคัดกรองเทียบเท่าผู้โดยสารที่เดินทางจากประเทศจีน ซึ่งจะมีการจัดแยกเครื่องบินเพื่อเป็นจุดจอดอากาศยานเมื่อมาถึง 

 

โดยจะใช้อาคารเทียบเครื่องบิน FEC เช่นเดียวกับผู้โดยสารเดินทางมาจากประเทศจีน รวมทั้งการเดินทางมาถึงจะมีจุดคัดกรองตรวจเช็กอุณหภูมิ 2 ขั้นตอนคือบริเวณทางเข้าของอาคารเทียบเครื่องบินและจุดผ่านตรวจคนเข้าเมือง หากพบผู้โดยสารมีแนวโน้มติดเชื้อจะคัดแยกส่งตัวให้แก่สถาบันบำราศนราดูร

 

ทางด้าน ร.อ.ท. สัมพันธ์ ขุทรานนท์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานดอนเมือง เปิดเผยว่ามีการยกระดับตรวจเข้มของผู้โดยสารที่เดินทางมาถึงจากประเทศต้นทางที่มีการระบาดของ COVID-19 เช่นเดียวกัน ซึ่งที่ผ่านมาท่าอากาศยานดอนเมืองมีการแยกอาคารเทียบเครื่องบินรองรับเที่ยวบินจากประเทศจีนและกัมพูชาให้มาเทียบเครื่องบินที่อาคารหมายเลข 6 มีลักษณะพื้นที่แยกออกไปเป็นสัดส่วน ง่ายต่อการคัดกรองผู้โดยสาร และหลังจากสถานการณ์การระบาดของโรคเพิ่มขึ้นหลายประเทศ ขณะนี้จะมีการเพิ่มเที่ยวบินที่เดินทางมาจากฮ่องกง สิงคโปร์ และญี่ปุ่น มาเทียบเครื่องบินที่อาคารเทียบเครื่องบินหมายเลข 6 เช่นเดียวกัน

 

อย่างไรก็ตาม ร.อ.ท. สัมพันธ์ ยอมรับว่าอาคารเทียบเครื่องบินหมายเลข 6 จะรองรับเที่ยวบินได้ประมาณ 50 เที่ยวบินต่อวัน ดังนั้นหากมีเที่ยวบินมาใช้อาคารหมายเลข 6 มากขึ้นกว่าวันละ 50 เที่ยวบิน ดอนเมืองอาจจำเป็นต้องมีการปรับแผนโดยการใช้มาตรการประสานความร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุขเพิ่มเจ้าหน้าที่และเทอร์โมสแกน เพื่อตรวจคัดกรองผู้โดยสารที่เดินทางมาถึงตรงหน้าทางเข้าอาคารเทียบเครื่องบินทุกอาคาร ซึ่งยอมรับว่าการจะดำเนินการมาตรการนี้ได้ต้องมีความพร้อมต่อเมื่อมีเครื่องเทอร์โมสแกนและเจ้าหน้าที่เพิ่มจากของเดิม

 

ซึ่งขณะนี้ท่าอากาศยานดอนเมืองจะมีการใช้มาตรการชะลอผู้โดยสารที่เดินทางมาถึงสำหรับผู้ที่มาจากประเทศกลุ่มเสี่ยง เมื่อเดินทางมาถึงท่าอากาศยานก็ชะลอเดินเข้าอาคารผู้โดยสารเพื่อทำการคัดกรอง โดยให้ผู้โดยสารจากเที่ยวบินอื่นได้เดินทางไปก่อน และอาจทำให้ผู้โดยสารไม่ได้รับความสะดวกบ้าง แต่สิ่งนี้ถือเป็นมาตรการจำเป็นที่ต้องนำมาใช้อย่างเร่งด่วนตอนนี้

 

 

พิสูจน์อักษร: ภาสิณี เพิ่มพันธุ์พงศ์

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising