×

เพราะ ‘ความยั่งยืน’ ไม่ใช่แนวคิด แต่คือแนวทางการดำเนินธุรกิจและดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนแบบ ‘แอมเวย์’ [ADVERTORIAL]

โดย THE STANDARD TEAM
05.06.2023
  • LOADING...
Amway sustainability

HIGHLIGHTS

  • สำหรับ ‘แอมเวย์’ องค์กรที่ดำเนินธุรกิจมากว่า 64 ปี ความยั่งยืนไม่ใช่แนวคิดใหม่ เพราะหากย้อนกลับไปในปี 2502 รัฐมิชิแกน สหรัฐอเมริกา สองผู้ก่อตั้ง ‘ริช เดอโวส’ และ ‘เจย์ แวน แอนเดล’ ดำเนินธุรกิจโดยให้ความสำคัญเรื่องความยั่งยืนมาตั้งแต่ต้น และมองว่ามันคือส่วนหนึ่งของธุรกิจแอมเวย์มาโดยตลอด
  • เพราะความยั่งยืนไม่ใช่ภาระหน้าที่ ตลอดการดำเนินธุรกิจ ‘แอมเวย์’ จึงสร้างความยั่งยืนให้กับโลกผ่าน 3 แกนหลัก ได้แก่ พืช ผลิตภัณฑ์ และการปฏิบัติงาน
  • พันธกิจเพื่อความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมของแอมเวย์ประเทศไทยคือ การสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้บริโภคในการช่วยลดขยะพลาสติก ด้วยการนำบรรจุภัณฑ์พลาสติกใช้แล้วมาอัปไซเคิลผ่านกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
  • จุดเริ่มต้นของการบ่มเพาะความยั่งยืนแบบแอมเวย์มาจากวิสัยทัศน์ที่ต้องการช่วยให้ผู้คนมีสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้น เกิดเป็นพันธสัญญาด้านสิ่งแวดล้อม ‘เพื่อสุขภาพและชีวิตที่ดียิ่งขึ้น โลกที่สดใสยิ่งขึ้น และแอมเวย์ที่ยั่งยืนยิ่งขึ้น’

ในขณะที่กระแสโลกกำลังตื่นตัวกับเรื่องของ ‘ความยั่งยืน’ อย่างหนัก สอดคล้องกับรายงาน ‘Deloitte 2023 CXO Sustainability Report’ ที่จัดทำโดย Deloitte บริษัทยักษ์ใหญ่ของวงการบัญชี-ที่ปรึกษาระดับโลก พบว่า ผู้บริหารระดับ CXO (Customer Experience Officer) ยกให้เรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นประเด็นเร่งด่วน กว่า 61% กล่าวว่า การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะส่งผลกระทบต่อกลยุทธ์และการดำเนินงานขององค์กรในอีก 3 ปีข้างหน้าในระดับสูงหรือสูงมาก และกว่า 75% ขององค์กร ได้เพิ่มการลงทุนด้านความยั่งยืน

  

แต่สำหรับ ‘แอมเวย์’ องค์กรที่ดำเนินธุรกิจมากว่า 64 ปี ความยั่งยืนไม่ใช่เรื่องแนวคิดใหม่ เพราะหากย้อนกลับไปในปี 2502 รัฐมิชิแกน สหรัฐอเมริกา สองผู้ก่อตั้ง ‘ริช เดอโวส’ และ ‘เจย์ แวน แอนเดล’ ดำเนินธุรกิจโดยให้ความสำคัญเรื่องความยั่งยืนมาตั้งแต่ต้น พวกเขาไม่ได้มองเรื่องความใส่ใจในธรรมชาติและความห่วงใยต่อโลกเป็นแนวคิด แต่มันคือส่วนหนึ่งในธุรกิจแอมเวย์มาโดยตลอด ก่อเกิดเป็นพันธสัญญา ‘เพื่อสุขภาพและชีวิตที่ดียิ่งขึ้น โลกที่สดใสยิ่งขึ้น และแอมเวย์ที่ยั่งยืนยิ่งขึ้น’  

 

ความยั่งยืนไม่ใช่ภาระหน้าที่


แอมเวย์ให้คุณค่าในการสร้างความยั่งยืนให้กับโลกในทุกขั้นตอนการดำเนินธุรกิจไปพร้อมๆ กับสนับสนุนให้นักธุรกิจแอมเวย์ สมาชิก และลูกค้า ไปจนถึงพันธมิตร ได้ตระหนักและร่วมกันดูแลรับผิดชอบสิ่งแวดล้อมผ่าน 3 แกนหลักเพื่อความยั่งยืน ได้แก่ พืช ผลิตภัณฑ์ และการปฏิบัติงาน

 

 

พืช: ฟาร์มออร์แกนิคและการเกษตรแบบปฏิรูปเพื่อฟื้นฟูดิน

  

แอมเวย์เป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญเรื่องการทำการเกษตรแบบออร์แกนิคและการเกษตรแบบปฏิรูปเพื่อฟื้นฟูดิน (Regenerative Farming) จนกลายเป็นหนึ่งในกลยุทธ์สู่ความยั่งยืนขององค์กร

 

พื้นที่เพาะปลูกเพื่อใช้เป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์มากกว่า 15,000 ไร่ในสหรัฐอเมริกา เม็กซิโก และบราซิล ทำระบบการเกษตรแบบออร์แกนิค ไม่ใช้ยาฆ่าแมลง ยากำจัดวัชพืช หรือสารเคมีสังเคราะห์ทุกชนิด และให้ความสำคัญกับการสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้กับดินไปพร้อมๆ กับเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ ตั้งแต่การปลูกพืชหมุนเวียน ปลูกพืชคลุมดิน ไปจนถึงการนำพืชที่ไม่ได้ใช้กลับคืนสู่ดินในรูปแบบสารอินทรีย์และปุ๋ย ครอบคลุมไปถึงการสร้างแนวทางการอนุรักษ์น้ำด้วยการใช้มิเตอร์น้ำ เซ็นเซอร์วัดความชื้น จัดทำแผนผังดูแลพืชในฟาร์ม เพื่อป้องกันการรดน้ำมากเกินไป

 

จนถึงวันนี้ ฟาร์มนิวทริไลท์ที่เทราท์เลคผ่านการรับรองว่าเป็นฟาร์มออร์แกนิคมานานกว่า 40 ปี ถือเป็นหนึ่งในข้อพิสูจน์ถึงพันธสัญญาเรื่องความยั่งยืนอย่างแท้จริง

 

 

ผลิตภัณฑ์: ผลิตภัณฑ์ที่สร้างขึ้นจากจิตสำนึกที่ดีต่อโลก

 

ผลิตภัณฑ์ที่สร้างขึ้นมาจากจิตสำนึกที่ดีของแอมเวย์มีจุดเริ่มต้นมาจากหลักคิดที่ว่า ‘ต้องสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์อย่างมีจิตสำนึก โดยคำนึงถึงทุกขั้นตอนการผลิต’ ตั้งแต่การคัดสรรวัตถุดิบ คิดค้นสูตร ไปจนถึงบรรจุภัณฑ์จะต้องลดคาร์บอนฟุตพรินต์ เพราะมากไปกว่าความรับผิดชอบต่อโลก แอมเวย์ยังต้องการให้ผู้บริโภคอย่างพวกเรารู้สึกเป็นส่วนหนึ่งในการรับผิดชอบต่อโลกผ่านการใช้ผลิตภัณฑ์ 

 

รู้หรือไม่ว่า ผลิตภัณฑ์ แอล.โอ.ซี. ที่ผลิตขึ้นมาตั้งแต่ปี 2502 เป็นผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดอเนกประสงค์ผลิตภัณฑ์แรกของแอมเวย์และเป็นผลิตภัณฑ์รายแรกๆ ของโลกที่ย่อยสลายทางชีวภาพได้ ก่อนจะพัฒนาไปสู่กลุ่มผลิตภัณฑ์อื่นๆ ไม่ว่าจะเป็น ผลิตภัณฑ์ซักรีด ทำความสะอาดพื้นผิว และล้างจาน ที่ใช้สูตรไบโอเควสต์ (BIOQUEST™) สามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพ มีความเข้มข้น และผ่านการทดสอบการระคายเคือง ทำให้ตอนนี้แอมเวย์ได้เข้าร่วมโปรแกรม Safer Choice หรือ ‘ทางเลือกที่ปลอดภัยกว่า’ ขององค์กรพิทักษ์สิ่งแวดล้อมแห่งสหรัฐอเมริกา (U.S. Environmental Protection Agency) ซึ่งให้การรับรองผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและซักรีดที่มีคุณสมบัติด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมที่ดี 

 

ไม่ใช่แค่ผลิตภัณฑ์ แต่บรรจุภัณฑ์เองก็ต้องทำหน้าที่ทูตสิ่งแวดล้อมด้วย ทุกขั้นตอนการผลิตจึงต้องคำนึงถึงการลดขยะจากบรรจุภัณฑ์ โดยไม่ให้มีวัสดุส่วนเกินจากการผลิตบรรจุภัณฑ์ไปจนถึงการใช้พลาสติกเพียงชนิดเดียว เพื่อให้ง่ายต่อการรีไซเคิล และเพิ่มการใช้วัสดุรีไซเคิลที่มาจากของเหลือใช้หลังการบริโภค มาเป็นวัสดุสำหรับผลิตบรรจุภัณฑ์ 

 

 

การปฏิบัติงาน: สร้างแนวปฏิบัติภายในองค์กร เพื่อลดคาร์บอนอย่างยั่งยืน

  

เพราะแอมเวย์เชื่อว่า ความใส่ใจในธรรมชาติและความห่วงใยต่อโลกไม่ใช่เพียงแค่เป็นแนวคิด แต่คือส่วนหนึ่งในธุรกิจ ภายในองค์กรจึงมีแนวปฏิบัติที่ส่งต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นการปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานเพื่อลดคาร์บอนฟุตพรินต์ให้ได้มากที่สุด โดยเน้นที่สำนักงานใหญ่และกระบวนการผลิต ตลอดจนโรงงานผลิตในอินเดียตลอดปี 2564 สามารถใช้พลังงานทดแทนในบางส่วนและลดการปล่อยน้ำให้เหลือศูนย์เป็นผลสำเร็จ 

 

หรือแนวทางการลดการสร้างขยะจากการปฏิบัติงาน อย่างเช่น ที่โรงงานสกัดส่วนผสมในฟาร์มของแอมเวย์ทั่วโลก ผลผลิตจะถูกนำไปอบแห้งภายในเวลาไม่กี่นาทีหลังการเก็บเกี่ยวและเศษพืช ก็จะถูกนำกลับไปบำรุงดินให้อุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติ เพื่อลดขั้นตอนการสร้างคาร์บอนและสร้างขยะ

 

นอกจากนี้ยังเปลี่ยนวิธีการจัดการขยะที่เป็นของแข็งและของเหลวโดยไม่ฝังกลบ แต่เปลี่ยนเป็นการบดอัดขยะและบรรจุส่งไปที่บริษัทพลังงานในท้องถิ่น เพื่อนำขยะกลับมาใช้เป็นเชื้อเพลิงในเตาเผา ยิ่งไปกว่านั้นยังร่วมกันวัดปริมาณและประเมินขยะที่เกิดขึ้น เพื่อให้มั่นใจว่าจะมีการติดตามความยั่งยืนอย่างถูกต้อง

 

 

เจาะลึกพันธกิจเพื่อความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมของแอมเวย์ประเทศไทย

 

อาจเพราะวิกฤตขยะพลาสติกกำลังสร้างผลกระทบให้กับระบบนิเวศ จนอาจไร้หนทางแก้ไข รายงาน ‘Global Plastics Outlook: Economic Drivers, Environmental Impacts and Policy Options’ โดย OECD พบว่า ทั่วโลกมีขยะพลาสติกเกิดขึ้นถึง 353 ล้านตันต่อปี แต่มีการนำกลับมารีไซเคิลเพียง 9% ต่อปีเท่านั้น และมีการคาดการณ์ว่าในอีก 27 ปีข้างหน้า ขยะพลาสติกในมหาสมุทรทั่วโลกจะมีน้ำหนักรวมมากกว่าปลาทั้งหมด

 

ด้วยเหตุนี้แอมเวย์ประเทศไทย หนึ่งในองค์กรที่ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมขายตรงไทยมายาวนาน จึงสร้างความร่วมมือกับนักธุรกิจแอมเวย์และสมาชิก ตลอดจนผู้บริโภค อาสาขับเคลื่อนการอัปไซเคิลบรรจุภัณฑ์พลาสติกใช้แล้ว ตั้งจุด ‘Recycling Corner’ ที่แอมเวย์ช็อป 82 สาขาทั่วประเทศ เพื่อรับคืนบรรจุภัณฑ์พลาสติกแอมเวย์ภายใต้โครงการ ‘Amway, Go Green Together รวมพลังสีเขียว เพื่อโลกสดใส’

 

 

จนถึงวันนี้มีบรรจุภัณฑ์พลาสติกถูกนำมาคืนเฉลี่ยเดือนละกว่า 700 กิโลกรัม และถูกนำไปอัปไซเคิลเป็นถุงพลาสติก ReBag ในคอนเซปต์ ‘ถุงรีไซเคิลเพื่อโลก’ เพื่อให้บริการที่แอมเวย์ช็อป

 

เพื่อเพิ่มคุณค่าของบรรจุภัณฑ์พลาสติกใช้แล้ว แอมเวย์ได้จัดกิจกรรม ‘ร่วมกันคืนกระป๋อง’ ภารกิจพิเศษที่ตั้งเป้าหมายรวบรวมบรรจุภัณฑ์พลาสติกภายในระยะเวลา 2 เดือน (มีนาคม-เมษายน 2566) เพื่อนำไปรีไซเคิลเป็นโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน มอบให้แก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ทำให้ผู้บริโภคยิ่งกระตือรือร้นที่จะคัดแยกและนำมาร่วมกิจกรรมรีไซเคิลมากขึ้น โดยสามารถรวบรวมบรรจุภัณฑ์พลาสติกได้มากถึง 5 ตัน สูงกว่าการรับคืนในช่วงปกติถึง 257%

 

 

ความมุ่งมั่นตั้งใจของแอมเวย์ในวันนี้ พรุ่งนี้ และตลอดไป

 

เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นตั้งแต่ต้นน้ำสู่ปลายน้ำ นำไปสู่ทุกขั้นตอนของความใส่ใจ ตั้งแต่การเพาะปลูกวัตถุดิบบนฟาร์มออร์แกนิค การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณสมบัติที่ดีต่อผู้คนและสิ่งแวดล้อม และการปฏิบัติงานที่มีเป้าหมายลดคาร์บอนฟุตพรินต์ ซึ่งหากมีการตรวจสอบย้อนกลับจะพบว่า จุดเริ่มต้นของการบ่มเพาะความยั่งยืนแบบแอมเวย์มาจากวิสัยทัศน์ที่ต้องการช่วยให้ผู้คนมีสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้น เกิดเป็นพันธสัญญาด้านสิ่งแวดล้อม ‘เพื่อสุขภาพและชีวิตที่ดียิ่งขึ้น โลกที่สดใสยิ่งขึ้น และแอมเวย์ที่ยั่งยืนยิ่งขึ้น’ 

 

ติดตามข้อมูลข่าวสารและเป็นส่วนหนึ่งกับกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมกับแอมเวย์ประเทศไทย ได้ที่ คลิก

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising