×

ตั้ง ‘พล.ต.ท. สุรเชษฐ์ หักพาล’ นั่งประธานคณะทำงานติดตามงานป้องกันปราบปรามค้ามนุษย์ หลังสหรัฐฯ ติง ไทยต้องปรับปรุง

โดย THE STANDARD TEAM
22.11.2021
  • LOADING...
สุรเชษฐ์ หักพาล

วันนี้ (22 พฤศจิกายน) พล.อ. คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกประจำรองนายกรัฐมนตรี (พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ) เปิดเผยว่า พล.อ. ประวิตรได้เรียกประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ 2 คณะต่อเนื่องกัน ทั้งด้านการป้องกันและปราบปราม รวมทั้งด้านการป้องกันเจ้าหน้าที่รัฐมิให้เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์

 

พล.อ. คงชีพได้สรุปสาระสำคัญภาพรวมว่า ความคืบหน้าผลประชุมร่วมกันกับฝ่ายสหรัฐอเมริกา โดยสำนักงานตรวจสอบและต่อต้านการค้ามนุษย์ (J/TIP) มีความเห็นว่า ไทยควรมีการปรับปรุงด้านแรงงาน บังคับให้ผู้ตรวจแรงงานมีความรู้ความเข้าใจการดำเนินคดีและส่งต่อคดีให้ตำรวจมากขึ้น เร่งปรับปรุงระบบคัดแยกผู้เสียหาย และความคืบหน้าการจัดทำรายงานการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ปี 2564 (เมษายน-กันยายน 2564) และผลกระทบจากโควิด

 

นอกจากนี้ได้รับทราบผลการประเมินในรายงานสถานการณ์และการขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบเลวร้ายที่สุดปี 2020 ในภาพรวม ซึ่งประเทศไทยอยู่ในระดับปานกลาง ยังมีการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กทางอินเทอร์เน็ต และพบเด็กไทยยังถูกใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายและการแสวงหาประโยชน์ทางเพศเชิงพาณิชย์ รวมทั้งยังไม่สามารถบรรลุมาตรฐานระหว่างประเทศด้านอายุขั้นต่ำของการจ้างแรงงาน  

 

พร้อมกันนี้ได้รับทราบผลจากการที่คณะผู้แทนรัฐสภาสหรัฐฯ ได้เข้าเยี่ยมชมสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ จังหวัดปทุมธานี มีท่าทีพึงพอใจ และสนใจผลการปราบปรามสื่อลามกอนาจารเด็กและการค้ามนุษย์ที่เชื่อมโยงบนสื่อออนไลน์ พร้อมชื่นชมต่อความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนนโยบายของไทยในช่วง 6 ปีที่ผ่านมา 

 

ขณะเดียวกัน พล.อ. คงชีพเปิดเผยอีกว่า ที่ประชุมยังได้เห็นชอบ (ร่าง) พระราชกำหนด (พ.ร.ก.) แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 เพื่อนำทรัพย์สินที่อายัดในความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์เข้ากองทุนป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ และเห็นชอบให้จัดตั้ง ‘ศูนย์คัดแยกผู้เสียหาย’ (ดอนเมือง) เพื่อเร่งแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งเห็นชอบโครงการพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน  

 

ที่ประชุมยังเห็นชอบแต่งตั้ง พล.ต.ท. สุรเชษฐ์ หักพาล ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผู้ช่วย ผบ.ตร.) เป็นประธานคณะทำงานประสานและติดตามงานด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์  

 

จากนั้นมีการประชุมต่อเนื่อง โดยได้พิจารณากรณีร้านเดอะเบสท์ พื้นที่สอบสวน สถานีตำรวจนครบาล (สน.) บางซื่อ ที่มีเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปเกี่ยวข้องกับการนำพาบุคคลเข้ามาในราชอาณาจักรโดยมิได้รับอนุญาต ซึ่งอาจตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ที่ประชุมเห็นชอบมอบหมายให้กรมสอบสวนคดีพิเศษรับเป็นคดีพิเศษ โดยให้นำเทคโนโลยีและเครื่องมือพิเศษเข้ามาสอบสวนและให้แจ้งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ดำเนินตามอำนาจหน้าที่ และให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) ดำเนินการทางวินัยเต็มอำนาจ

 

ขณะที่ พล.อ. ประวิตรได้ย้ำนโยบายรัฐบาล ให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาการค้ามนุษย์มาอย่างต่อเนื่อง ทุกหน่วยงานต้องพยายามทำงานหนักร่วมกันมากขึ้น ด้วยการเปิดรับความจริงอย่างรอบด้าน ขอให้ยึดผู้เสียหายเป็นศูนย์กลางและต้องคำนึงถึงบาดแผลทางจิตใจของผู้เสียหายเป็นสำคัญ ซึ่งถือเป็นเรื่องจำเป็นที่ทุกหน่วยงาน ทั้งตำรวจ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงขอบมนุษย์ กระทรวงแรงงาน กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงการต่างประเทศ ต้องทำงานเป็นหนึ่งเดียวกัน เพื่อเร่งตรวจสอบเข้าไปช่วยเหลือเหยื่อค้ามนุษย์ให้ทั่วถึง โดยเฉพาะการบังคับใช้แรงงานและการแสวงประโยชน์ทางเพศจากแรงงานเด็กร่วมกันอย่างมีแผนงาน  

 

พร้อมทั้งให้เร่งหารือร่วมกันกำหนดให้มีการคุ้มครองด้านอายุขั้นต่ำของการจ้างแรงงาน ปรับปรุงระบบคัดแยกผู้เสียหายให้ผู้เสียหายเข้าถึงบริการของรัฐและได้รับการฟื้นฟูโดยเร็วและทั่วถึง  

 

ขณะเดียวกัน ต้องรับฟังข้อมูลและทำงานร่วมกับ NGO และองค์กรระหว่างประเทศมากขึ้น ทั้งนี้ต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดและจริงจังต่อผู้กระทำผิดทุกคนไม่มียกเว้น โดยเฉพาะการเอาผิดกับเจ้าหน้าที่รัฐที่พัวพันสถานหนัก  

 

พล.อ. ประวิตรได้ย้ำว่าสถิติการจับกุมและลงโทษเพิ่มมากขึ้น แสดงถึงความพยายามและประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ดังนั้นคดีต่างๆ ต้องถูกขับเคลื่อนเดินหน้าไปอย่างจริงจังและต้องมีความคืบหน้าเป็นรูปธรรม เพื่อให้การแก้ปัญหาการค้ามนุษย์หมดไปและเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศ

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising