×

กรมการจัดหางานเตรียม 2 หมื่นตำแหน่งรองรับลูกจ้างตกงาน พนักงานขาย-สาธิตสินค้าต้องการมากสุด

01.11.2018
  • LOADING...

เพชรรัตน์ สินอวย รองปลัดกระทรวงแรงงาน รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการจัดหางานให้ข้อมูลว่า พล.ต.อ. อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นห่วงสถานการณ์ตลาดแรงงาน จึงสั่งการให้กรมการจัดหางานติดตามความคืบหน้าและเตรียมตำแหน่งงานว่างเพื่อรองรับ เพื่อให้ความช่วยเหลือทั่วประเทศ จำนวนกว่า 2 หมื่นอัตรารองรับวุฒิการศึกษาตั้งแต่ ปวช. ปวส. จนถึงปริญญาตรีกรมการจัดหางานเปิดเผยว่าตำแหน่งที่เป็นที่ต้องการมากที่สุด 5 อันดับแรกได้แก่
1. พนักงานขายของหน้าร้านและพนักงานสาธิตสินค้า 2. ช่างเทคนิคและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง 3. เสมียน เจ้าหน้าที่ธุรการต่างๆ 4. ช่างไฟฟ้าอาคารและอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ และ 5. พนักงานบริการ นอกจากนั้นยังให้สำนักงานจัดหางานทุกจังหวัด เปิดรับขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนกรณีว่างงานและขึ้นทะเบียนสมัครงานเพื่อจับคู่ตำแหน่งงานว่าง นอกจากนี้ยังให้คำปรึกษาและแนะแนวอาชีพด้วย ซึ่งสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของกรมการจัดหางานหรือทางแอปพลิเคชัน ‘Smart Job Center’ หรือโทรไปที่ศูนย์บริการของกรมการจัดหางาน 1506

 

พิสูจน์อักษร: ลักษณ์นารา พักตร์เพียงจันทร์

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising