×

ซูเปอร์โพลเผยผลสำรวจ 70.8% หนุน ประยุทธ์ เป็นนายกรัฐมนตรี แซงธนาธร

โดย THE STANDARD TEAM
30.08.2020
  • LOADING...
ประยุทธ์ นายกรัฐมนตรี

ซูเปอร์โพล (Super Poll) เปิดเผยผลการสำรวจจากประชาชนทั่วประเทศ จำนวน 1,645 ตัวอย่าง ซึ่งสำรวจระหว่างวันที่ 25-29 สิงหาคมที่ผ่านมา ในหัวข้อ ‘ประชาชนหนุนใคร’ พบว่า 

 

การรับรู้ของประชาชนที่มีผลต่อความน่าเชื่อถือของ ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ได้แก่ เมื่อปีที่แล้วธนาธรบอกศาลรัฐธรรมนูญว่าไม่ทราบ จำไม่ได้เรื่องโอนหุ้น ร้อยละ 90.6 มีผลต่อความน่าเชื่อถือของธนาธร ในขณะที่ร้อยละ 9.4 ไม่มีผล นอกจากนี้ เมื่อปีนี้ช่วงวิกฤตโควิด-19 กลุ่มธนาธรระดมเงินบริจาคแจกประชาชน แต่ไม่ได้แจกเงินทุนที่ได้มาทั้งหมดแก่ประชาชน ร้อยละ 90.3 มีผลต่อความน่าเชื่อถือของธนาธร ในขณะที่ร้อยละ 9.7 ไม่มีผล

 

ในขณะที่ผลประมวลการรับรู้ของประชาชนที่มีผลต่อความน่าเชื่อถือของ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา พบว่าเมื่อประชาชนไม่รู้ว่า พล.อ. ประยุทธ์ ทำให้มีกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ช่วยเหลือเด็กนักเรียน เยาวชนที่ยากจนพิเศษ ได้รับทุนเรียนฟรี พ่อแม่ผู้ปกครองได้รับการพัฒนาทักษะ มีงานทำ กำลังขยายถึงปริญญาตรี ร้อยละ 69.7 มีผลในขณะที่ร้อยละ 30.3 ไม่มีผล นอกจากนี้เมื่อไม่รู้ว่ารัฐบาลทำให้ประชาชนปลูกไม้มีค่าขายได้ คนอยู่กับป่าได้ตามที่กฎหมายกำหนด และในเมืองมีระบบขนส่งรถไฟฟ้า ความเจริญด้านเทคโนโลยีเกิดขึ้นหลายแห่ง ร้อยละ 68.9 มีผล ในขณะที่ร้อยละ 31.1 ไม่มีผล

 

ที่น่าพิจารณาคือเมื่อไม่รู้ว่าโครงการชิมช้อปใช้ ช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจ ร้อยละ 69.4 มีผลต่อความน่าเชื่อถือของ พล.อ. ประยุทธ์ ในขณะที่ร้อยละ 30.6 ไม่มีผล นอกจากนี้เมื่อประชาชนไม่รู้ว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใช้ซื้อสินค้าจำเป็นได้ ซื้ออุปกรณ์การเรียนได้ ซื้อวัสดุการเกษตรได้ ซื้อตั๋วรถโดยสาร ตั๋วรถไฟได้ ร้อยละ 69.8 มีผลต่อความน่าเชื่อถือของ พล.อ. ประยุทธ์ ในขณะที่ร้อยละ 30.2 ไม่มีผล

 

ที่น่าสนใจคือเมื่อถามว่าคนที่ทำให้ประชาชนได้ประโยชน์ที่จับต้องได้ ประชาชนได้ประโยชน์มากกว่า ระหว่าง พล.อ. ประยุทธ์ กับธนาธร พบว่าส่วนใหญ่หรือร้อยละ 76.6 ระบุว่า พล.อ. ประยุทธ์ ในขณะที่ร้อยละ 17.1 ระบุว่าธนาธร และร้อยละ 6.3 ระบุอื่นๆ

 

ที่น่าพิจารณาคือเมื่อถามว่าคนที่ได้รับการสนับสนุนให้เป็นนายกรัฐมนตรีมากกว่า ระหว่าง พล.อ. ประยุทธ์ กับธนาธร พบว่าส่วนใหญ่หรือร้อยละ 70.8 สนับสนุน พล.อ. ประยุทธ์ ในขณะที่ร้อยละ 19.2 สนับสนุนธนาธร และร้อยละ 10 ระบุอื่นๆ

 

พิสูจน์อักษร: ภาสิณี เพิ่มพันธุ์พงศ์

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising