×

กรรมการจริยธรรม ส.ส. เตรียมพิจารณาเรื่องร้องเรียนกรณี ‘ศุภชัย โพธิ์สุ’ ครอบครองที่ดินป่าดงพะทาย นครพนม

โดย THE STANDARD TEAM
28.11.2022
  • LOADING...
ศุภชัย โพธิ์สุ

วันนี้ (28 พฤศจิกายน) ชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจริยธรรมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 6/2565 โดยที่ประชุมได้พิจารณารายงานการสอบหาข้อเท็จจริงของคณะอนุกรรมการจริยธรรมสภาผู้แทนราษฎร กรณีเรื่องร้องเรียนจริยธรรม มงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) แบบบัญชีรายชื่อ พรรคไทยศรีวิไลย์ เสนอชื่อบุคคลที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมและไม่ควบคุมกำกับบุคคลดังกล่าว หลังจากได้รับการแต่งตั้งในคณะกรรมาธิการ คณะกรรมการพิจารณารายงานการสอบหาข้อเท็จจริงแล้วเห็นว่า ประเด็นการสอบหาข้อเท็จจริงของคณะอนุกรรมการมีความครบถ้วนเพียงพอต่อการวินิจฉัยของคณะกรรมการ โดยคณะกรรมการจะได้นัดประชุมเพื่อวินิจฉัยการกระทำของมงคลกิตติ์ว่าเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

 

นอกจากนี้ยังมีการพิจารณาเรื่องร้องเรียนจริยธรรม กรณีขอให้ตรวจสอบจริยธรรมของ พีระวิทย์ เรื่องลือดลภาค ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ พรรคไทรักธรรม เรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินเพื่อแลกกับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในสภาผู้แทนราษฎร โดยคณะกรรมการมีมติยุติเรื่องร้องเรียนตามระเบียบคณะกรรมการจริยธรรมสภาผู้แทนราษฎร ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีพิจารณาของคณะกรรมการจริยธรรมสภาผู้แทนราษฎร เนื่องจากพีระวิทย์สิ้นสุดสมาชิกภาพความเป็น ส.ส.

 

อย่างไรก็ตาม ยังมีการกำหนดวันพิจารณาครั้งแรกเพื่อพิจารณาเรื่องร้องเรียนจริยธรรมของ ศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่สอง และ ส.ส. จังหวัดนครพนม พรรคภูมิใจไทย กรณีครอบครองที่ดินบริเวณป่าดงพะทาย ตำบลพะทาย อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม โดยคณะกรรมการจริยธรรมได้รับเรื่องร้องเรียนไว้พิจารณา และให้ผู้ถูกร้องยื่นคำชี้แจงข้อกล่าวหาภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับสำเนาเรื่องร้องเรียน ซึ่งขณะนี้ผู้ถูกร้องได้ยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาต่อคณะกรรมการแล้ว จึงได้กำหนดวันพิจารณาครั้งแรก โดยกำหนดให้การประชุมของคณะกรรมการครั้งต่อไปเป็นการพิจารณาเรื่องร้องเรียนดังกล่าว

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising