×

‘ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค’ ร่วมมือ ‘วงษ์พาณิชย์’ เพิ่มราคารับซื้อขวด PET ใช้แล้วอีกกิโลกรัมละ 1 บาท หวังกระตุ้นคนไทยหันมาแยกขยะจริงจัง

โดย THE STANDARD TEAM
01.10.2019
  • LOADING...
ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค

ในปี 2561 ที่ผ่านมา ประเทศไทยมีขยะ 27.93 ล้านตัน แบ่งเป็นขยะพลาสติกอยู่ราว 2 ล้านตัน โดยจำแนกเป็นขวดพลาสติก PET จำนวน 330,000 ตันต่อปี แบ่งเป็นขวดพลาสติกชนิดขาวใส 280,500 ตันต่อปี ขวดพลาสติกชนิดขาวออกฟ้า 222,500 ตันต่อปี เป็นแผ่นฟิล์มสำหรับทำบรรจุภัณฑ์ใส่อาหารและบรรจุภัณฑ์ชนิดต่างๆ 45,900 ตันต่อปี

 

ปัจจุบันการรีไซเคิลพลาสติก PET ในประเทศไทยสามารถจัดการได้ประมาณ 80% ของ PET ทั้งหมด ส่วนที่เหลือ 20% ต้องถูกนำไปฝังกลบ และบางส่วนก็เล็ดลอดออกสู่สภาวะแวดล้อมจนทำให้ปัญหาขยะพลาสติกเป็นประเด็นสิ่งแวดล้อมลำดับต้นๆ ของโลก 

 

หากมีการคัดแยกขยะอย่างจริงจังเพื่อสามารถนำกลับเข้าสู่วงจรรีไซเคิลได้อย่างเป็นระบบ จะสามารถลดปริมาณขยะที่ได้นำไปฝังกลบและเล็ดลอดออกสู่สภาวะแวดล้อมได้มากขึ้น 

 

โดยวงจรชีวิตของขวด PET นั้นสามารถนำมารีไซเคิลได้อย่างไม่รู้จบ โดยเริ่มจากผู้ผลิตสู่มือผู้บริโภค การจัดเก็บของผู้รับซื้อขยะ การคัดแยกขยะอย่างเป็นระบบสู่กระบวนการรีไซเคิลสู่อุตสาหกรรมต่อเนื่องจนเกิดเป็นระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) 

 

อย่างไรก็ตาม ยังมีผู้บริโภคอีกจำนวนไม่น้อยที่ไม่ทราบว่าขวด PET สามารถนำกลับมารีไซเคิล โดยสามารถนำมาแปรสภาพเป็นเส้นใยสังเคราะห์สำหรับอุตสาหกรรมผลิตเสื้อผ้า สิ่งทอ และบรรจุภัณฑ์ต่างๆ รวมถึงบรรจุภัณฑ์สำหรับอาหาร 

 

และเพื่อให้คนไทยหันมาใส่ใจการคัดแยกขวดพลาสติกและการจัดเก็บอย่างเป็นระบบเพื่อนำไปรีไซเคิล ขวดพลาสติกก็จะไม่กลายเป็นปัญหาที่เรียกว่าขยะอีกต่อไป ทาง ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค (ประเทศไทย) จึงร่วมมือกับ วงษ์พาณิชย์ สร้างแรงจูงใจให้กับผู้บริโภคผ่านการกำหนดราคารับซื้อขวดพลาติก PET ที่ใช้แล้วของผลิตภัณฑ์ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค ให้สูงขึ้นกว่าราคารับซื้อปกติ 

 

โดยร้านรับซื้อขยะวงษ์พาณิชย์ทุกสาขาทั่วประเทศได้ประกาศรับซื้อขวดพลาสติก PET ของเครื่องดื่มเป๊ปซี่, เป๊ปซี่แมกซ์เทสต์, มิรินด้า, เซเว่นอัพ, กู๊ดมู้ด, ชาพร้อมดื่มลิปตัน, น้ำดื่มอควาฟิน่า และเครื่องดื่มเกลือแร่เกเตอเรด สูงกว่าราคาปกติอีกกิโลกรัมละ 1 บาท

 

ทั้งนี้ปัจจุบันเทคโนโลยีการรีไซเคิลรวมถึงเทคโนโลยีในการทำความสะอาดและกำจัดสิ่งสกปรกในกระบวนการรีไซเคิลในปัจจุบันมีความก้าวหน้า ได้มาตรฐานความปลอดภัยสูงจนที่เป็นที่ยอมรับในระดับโลก ทำให้มีการใช้บรรจุภัณฑ์ที่ผลิตจากพลาสติกรีไซเคิล (Recycled PET หรือ rPET) อย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม ไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น รวมถึงหลายประเทศในสหภาพยุโรป 

 

โดยไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่รีไซเคิลและผลิตบรรจุภัณฑ์ผลิตจากพลาสติกรีไซเคิลทั้งสำหรับอุปโภคและบริโภคเพื่อส่งออกให้กับประเทศต่างๆ มากมาย

 

พิสูจน์อักษร: ภาสิณี เพิ่มพันธุ์พงศ์

  • LOADING...

READ MORE

Latest Stories