×

ปลัด มท. ชี้แจง ปลด ‘สุนทร’ พ้นนายก อบจ.ปราจีนบุรี ต้องทำตามขั้นตอนกฎหมาย

โดย THE STANDARD TEAM
23.06.2022
  • LOADING...
สุนทร วิลาวัลย์

วันนี้ (23 มิถุนายน) สุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย (ปลัด มท.) เปิดเผยว่า กรณีที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) มีมติชี้มูลความผิด สุนทร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นายก อบจ.) ปราจีนบุรี ที่ได้ครอบครองที่ดินในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่และเขตป่าไม้ถาวรโดยมิชอบ ในพื้นที่ตำบลเนินหอม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ในเรื่องนี้กระทรวงมหาดไทยได้รับรายงานข้อเท็จจริงจากจังหวัดปราจีนบุรีว่า ผู้ว่าฯ ปราจีนบุรี ได้มีหนังสือขอรายงานและสำนวนการไต่สวนเรื่องดังกล่าวไปยังสำนักงาน ป.ป.ช. แล้ว แต่ยังไม่ได้รับสำนวนจากสำนักงาน ป.ป.ช. กลับมา

 

สุทธิพงษ์กล่าวว่า นอกจากนั้นผู้ว่าฯ ปราจีนบุรี ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงขึ้นมาพิจารณาแล้ว โดยหากผลการสอบข้อเท็จจริงปรากฏหลักฐานตามสมควรว่ามีการจงใจทอดทิ้งหรือละเลย ไม่ปฏิบัติการตามอำนาจหน้าที่ อันอาจเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง หรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอำนาจหน้าที่ หรือประพฤติตนฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อย ผู้ว่าฯ ปราจีนบุรี ก็จะแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินการสอบสวนตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 มาตรา 77 ซึ่งต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน และอาจขยายเวลาได้อีกไม่เกิน 30 วัน รวมแล้วไม่เกิน 90 วัน เสนอผ่านกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมายังกระทรวงมหาดไทย เพื่อรายงานให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพิจารณาสั่งพ้นจากตำแหน่งภายใน 30 วัน

 

“การพิจารณามีขั้นตอนและกระบวนการเพื่อให้เกิดความรอบคอบและรัดกุม ขณะนี้ผู้ว่าฯ ปราจีนบุรี ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าวแล้ว โดยมีรองผู้ว่าฯ ปราจีนบุรี เป็นประธานกรรมการ เพื่อรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดมาพิจารณา หากผลการสอบข้อเท็จจริงปรากฏหลักฐานเบื้องต้นว่ามีการกระทำผิดตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 มาตรา 77 ผู้ว่าฯ ปราจีนบุรี ก็จะแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินการสอบสวน ซึ่งจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน แต่อาจขยายเวลาได้อีกไม่เกิน 30 วัน แล้วรายงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพิจารณาสั่งพ้นจากตำแหน่งต่อไป ในส่วนของความผิดทางอาญายังไม่ถือเป็นที่สุด ก็ต้องมีการดำเนินกระบวนการทางกฎหมายอาญาต่อไปอีก” สุทธิพงษ์กล่าว

 

สุทธิพงษ์กล่าวต่ออีกว่า กรณีที่มีการเรียกร้องให้ปลดสุนทรออกจากตำแหน่งนายก อบจ.ปราจีนบุรี ขณะนี้ยังถือว่าเร็วเกินไป เนื่องจากมีขั้นตอนของกฎหมายที่ต้องดำเนินการให้ครบเสียก่อน อย่างไรก็ตาม กระทรวงมหาดไทยไม่ได้นิ่งนอนใจในเรื่องนี้ หลังจาก ป.ป.ช. ชี้มูลความผิด ก็ได้กำชับให้ทางจังหวัดเร่งดำเนินการสอบสวนให้แล้วเสร็จ เพื่อส่งเรื่องมายังกระทรวงมหาดไทยต่อไป 

 

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising