×

‘ส.ศิวรักษ์’ เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ‘ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์’ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันนี้

01.12.2017
  • LOADING...

 

ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2550 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายนที่ผ่านมา ที่ประชุมได้มีมติมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจําปีการศึกษา 2559 ให้ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 4 ท่าน โดยหนึ่งในนั้นคือ นายสุลักษณ์ ศิวรักษ์ ใน ‘ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์’ สาขาวิชาการพัฒนาเชิงสร้างสรรค์ ตามการเสนอของวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์

 

โดยมีกำหนดการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในวันนี้ 1 ธันวาคม 2560 เวลา 14.30 น. ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

 

 

ขณะที่เฟซบุ๊ก ‘Sulak Sivaraksa’ ซึ่งเป็นแฟนเพจทางการของนายสุลักษณ์ ศิวรักษ์ หรือ ส.ศิวรักษ์ ได้เผยแพร่จดหมายที่ตอบกลับไปยังมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตอนหนึ่งว่า “ข้าพเจ้ายังเห็นถึงความปรารถนาดีของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ที่มีน้ำใจเสนอชื่อให้ข้าพเจ้าได้รับพระราชทานปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ เพื่อสนองไมตรีของท่านนั้นๆ ข้าพเจ้าจึงพร้อมที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ณ วันเวลาและสถานที่ที่กำหนดมาในจดหมายของท่าน”

 

 

ภาพของชายสูงวัยที่หลายคนอาจไม่เคยเห็นมาก่อนในวันนี้ คือ เขาสวมชุดสีขาว และประดับครุยวิทยฐานะในสาขาที่เขาได้รับพระราชทาน แต่ในมือยังคงหนักแน่นด้วยการถือไม้ตะพด ที่เขาบอกว่าตกทอดต่อมาจากกรมพระยาดำรงราชานุภาพ พระบิดาแห่งประวัติศาสตร์ไทย และตรงกับวันนี้เมื่อ พ.ศ. 2486 ที่สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าดิศวรกุมาร กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ได้เสด็จสวรรคต

 

 

สุลักษณ์ บอกกับ THE STANDARD ว่า แม้จะเคยประกาศไว้ก่อนหน้านี้ว่าจะไม่ขอรับเกียรติยศใดๆ ที่ทางราชการไทยมอบให้ แต่ครั้งนี้เป็นเพราะเขาได้ทำงานต่อเนื่องเกี่ยวกับ อ.ป๋วย และเป็นเพราะความตั้งใจของหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีไมตรีจิตที่อยากจะมอบให้ จึงไม่อยากปฏิเสธน้ำใจ แม้แท้จริงแล้วจะไม่ได้รู้สึกยินดียินร้ายต่อเรื่องนี้ก็ตาม

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising