×

คุณหญิงสุดารัตน์ชี้ ต้องเร่งปรับตัวเข้าสู่ยุค Next Normal รับมือการเปลี่ยนแปลงโลก 5 ด้าน

โดย THE STANDARD TEAM
20.11.2022
  • LOADING...
คุณหญิงสุดารัตน์

วันนี้ (20 พฤศจิกายน) คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ หัวหน้าพรรคไทยสร้างไทย กล่าวปาฐกถาพิเศษในการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติครั้งที่ 21 ว่าด้วยเรื่องการสร้างสรรค์งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมในยุค Next Normal ว่าในช่วงที่ผ่านมาคุณภาพชีวิตของคนไทยโดยเฉพาะคนตัวเล็กได้รับผลกระทบอย่างมาก เพราะแทบทุกรัฐบาลที่ผ่านมาให้ความสนใจคุณภาพชีวิตและสังคมน้อยเกินไป

 

ประเทศไทยได้ก้าวผ่านช่วง Normal เข้าสู่ช่วง New Normal นั่นคือการระบาดของไวรัสโควิด ซึ่งแม้จะได้รับคำชมเชยเรื่องการจัดการการระบาด แต่หากไปดูตัวเลขทางเศรษฐกิจจะพบว่าเศรษฐกิจไทยในปี 2563 ติดลบมากถึง 6.1% มากกว่าค่าเฉลี่ยของเศรษฐกิจโลกที่ติดลบเพียง 3.5% ซึ่งสะท้อนความอ่อนแอของโครงสร้างทางเศรษฐกิจ

 

ต่อมาปี 2564 เศรษฐกิจไทยเติบโตเพียง 1.5% ขณะที่ประเทศอื่นๆ เติบโตโดยเฉลี่ย 4-5% บางประเทศ เช่น ฟิลิปปินส์ เติบโตได้ถึง 5.7% และสิงคโปร์สามารถเติบโตได้ถึง 7.6% รวมถึงสหรัฐอเมริกาที่สามารถเติบโตได้ถึง 5.5%

 

นอกจากตัวเลขทางเศรษฐกิจที่สะท้อนถึงปัญหาแล้ว คนยากคนจนคนตัวเล็กก็ไม่สามารถทำมาหากินได้ย่อมได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจที่หดตัวและเติบโตได้น้อยจากมาตรการปิดประเทศของรัฐบาล บรรดามาตรการคนละครึ่งทั้งหลายช่วยได้แค่บรรเทา แต่อยู่บนพื้นฐานการก่อหนี้ให้ประเทศอย่างมาก

 

หัวหน้าพรรคไทยสร้างไทยกล่าวว่า ที่สำคัญคือการก้าวเข้าสู่ยุค Next Normal ซึ่งเป็นช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงในหลายมิติ

 

  1. โรคอุบัติใหม่อย่างโรคโควิด
  2. ด้านภูมิรัฐศาสตร์ของโลกที่เปลี่ยนแปลง สงครามการค้าสหรัฐฯ-จีน สงครามรัสเซีย-ยูเครน กระทบซัพพลายเชน
  3. ดิสรัปชัน การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีอย่างปัญญาประดิษฐ์ ซึ่งมีความสามารถเข้ามาทำงานแทนมนุษย์ได้มากขึ้นในทุกขณะ
  4. ปัญหาสังคมผู้สูงวัยที่จำนวนประชากรสูงอายุเพิ่มมากขึ้น และประเทศไทยก็ได้กลายเป็นประเทศที่เผชิญปัญหาสังคมผู้สูงวัยเต็มขั้นแล้ว โดยเราต้องเจอทั้งปัญหางบประมาณค่ารักษาพยาบาลที่สูงขึ้นและยังขาดคนทำงาน คนสร้าง Productivity น้อยลง พรรคไทยสร้างไทยจึงมีนโยบาย ‘บำนาญประชาชน’ เพื่อรองรับปัญหาสังคมผู้สูงวัยของไทย
  5. ที่สำคัญที่สุดก็คือ Climate Change หรือการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ซึ่งจะเป็นปัจจัยสำคัญในการเปลี่ยนแปลงทุกสิ่ง โอกาสที่โลกทั้งใบจะประสบกับภัยพิบัติอย่างร้ายแรงถ้าพวกเราไม่สามารถควบคุมการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งจะทำให้โลกร้อนขึ้นอีก 1.5 องศาเซลเซียส ซึ่งเป็นจุดอันตรายอย่างยิ่ง

 

ทั้ง 5 ประการคือปัจจัยที่ท้าทายโลกและท้าทายประเทศไทย โดยประเทศไทยต้องเตรียมรับมือกับความท้าทายดังกล่าว มิเช่นนั้นจะเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการพัฒนาประเทศและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยิ่ง

 

ดังนั้นยุค Next Normal หากเรายังไม่สามารถปรับตัวได้ประเทศจะประสบปัญหาอย่างมาก คนไทยและสังคมไทยจะได้รับผลกระทบอย่างแน่นอน จึงขอฝากความห่วงใยให้นักวิจัยทุกท่านหยิบยกปัญหาต่างๆ เหล่านี้ไปทำการวิจัย

 

“ที่ผ่านมาดิฉันและทีมงานก็จะร่วมทำงานวิจัยจากชีวิตจริงจากการลงพื้นที่จริงที่ได้ทำงานกับพี่น้องประชาชนมากว่า 30 ปี และนำข้อมูลปัญหาต่างๆ มาถ่ายทอดให้ทุกคนได้รับฟัง เพื่อนำไปเป็นข้อมูลสำหรับการทำงานวิจัยดีๆ ออกมา”

 

คุณหญิงสุดารัตน์ระบุอีกว่า คาดหวังจะเห็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมในยุค Next Normal และฝากความหวังกับนักวิจัยทุกคนในการยกระดับสังคมไทยให้เกิดประโยชน์กับประเทศชาติและประชาชน

 

“ดิฉันขอให้กำลังใจนักวิจัยทุกท่าน พรรคไทยสร้างไทยยึดถือนโยบายที่ต้องการส่งเสริมงบประมาณและผลักดันงานวิจัยของนักวิจัย เพื่อนำผลมายกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนและพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ ให้สำเร็จให้ได้ ขอให้เชื่อมั่นในตัวดิฉัน” คุณหญิงสุดารัตน์กล่าวในที่สุด

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising