×

สุชาติ สวัสดิ์ศรี ฟ้องศาลปกครอง หลังถูกถอดศิลปินแห่งชาติ เรียกค่าเสียหายละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 1.12 ล้านบาท

โดย THE STANDARD TEAM
14.10.2021
  • LOADING...
สุชาติ สวัสดิ์ศรี

วันนี้ (14 ตุลาคม) เมื่อเวลา 10.00 น. ที่ศาลปกครอง ถนนแจ้งวัฒนะ สุชาติ สวัสดิ์ศรี ศิลปินแห่งชาติปี 2554 สาขาวรรณศิลป์ พร้อมด้วยทนายความจากภาคีนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน เดินทางมายื่นฟ้องคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติและกระทรวงวัฒนธรรม เพื่อขอให้ศาลทบทวนตรวจสอบการใช้อำนาจและเพิกถอนมติของคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ที่ยกเลิกการยกย่องเชิดชูเกียรติการเป็นศิลปินแห่งชาติของสุชาติโดยมิชอบ โดยในวันนี้ มีผู้เดินทางมาร่วมมอบดอกไม้เป็นกำลังใจให้สุชาติจำนวนหนึ่ง รวมถึง สุธรรม แสงประทุม ด้วย

 

สุชาติกล่าวว่า ในวันนี้ตนเดินทางมาเพื่อทวงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และเสรีภาพของการเป็นศิลปินของตนคืน และเพื่อยืนยันว่าการใช้สิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นนั้นไม่ใช่เรื่องเสื่อมเสีย รวมทั้งการเห็นต่างทางการเมืองก็ไม่ใช่อาชญากรรม พร้อมระบุว่า การมายื่นฟ้องเอาผิดคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติและกระทรวงวัฒนธรรมในฐานะจำเลยที่ 1 และ 2 ในวันนี้ เป็นเพื่อร้องขอให้มีความชัดเจนโดยให้ทางศาลปกครองเป็นผู้พิจารณา 

 

สุชาติยังกล่าวเพิ่มเติมถึงมติเพิกถอนการเป็นศิลปินแห่งชาติของตนว่า มติดังกล่าวได้สร้างความเสียหายให้กับตนไปแล้วในรูปแบบของการสร้างความอับอายให้เกิดขึ้น เรียกได้ว่าเป็นคำสั่งโดยมิชอบ เพราะตนไม่ได้รับการบอกกล่าวล่วงหน้า กว่าจะมีหนังสืออย่างเป็นทางการมาถึงตน เรื่องที่ถูกสั่งปลดก็ปรากฏในกระแสข่าวไปเป็นสิบวันแล้ว

 

ด้าน สุรชัย ตรงงาม ทนายความจากภาคีนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน กล่าวว่า สาเหตุของการเดินทางมายื่นฟ้องต่อศาลปกครองในวันนี้ เป็นผลสืบเนื่องจากที่คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ในการประชุมครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2564 ได้ทำการประชุมลับ ลงมติยกเลิกการยกย่องเชิดชูเกียรติการเป็นศิลปินแห่งชาติของสุชาติ โดยกล่าวหาว่าได้ทำการโพสต์ข้อความที่เป็นประเด็นขัดแย้งในสังคมลงใน Facebook เป็นประจำ โดยมีถ้อยคำหรือภาพที่หมิ่นเหม่ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ อันเป็นพฤติกรรมที่ขัดต่อวัฒนธรรมไทยและเสื่อมเสียต่อการเป็นศิลปินแห่งชาติ ไม่เป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม 

 

สุรชัยระบุว่า มติดังกล่าวนั้นเป็นไปโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและไม่เป็นธรรม ทั้งการลงมติโดยใช้วิธีประชุมลับ ไม่เปิดเผยข้อมูลข้อเท็จจริงที่นำมาใช้ประกอบการพิจารณา ไม่ให้สิทธิ์สุชาติชี้แจ้งโต้แย้งก่อนการลงมติ ไม่แจ้งข้อเท็จจริงและเหตุผลในการลงมติให้ทราบอย่างชัดแจ้ง และการใช้ดุลยพินิจตีความข้อกฎหมายกำกวมตามอำเภอใจ ขัดต่อเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นที่ได้รับการรับรองคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญและกติการะหว่างประเทศ

 

ดังนั้นการมายื่นฟ้องในวันนี้มีจุดมุ่งหมายให้มีการยกเลิกมติเพิกถอนดังกล่าว พร้อมเรียกร้องให้มีการชดใช้ค่าเสียหายต่อการถูกละเมิดสิทธิในเกียรติยศชื่อเสียง เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างร้ายแรงของสุชาติ รวม 1.12 ล้านบาท รวมทั้งขอให้ศาลมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวการเป็นศิลปินแห่งชาติของสุชาติไว้จนกว่าศาลจะมีคำพิพากษา

 

สุรชัยกล่าวเสริมว่า การยื่นฟ้องคดีนี้เป็นไปเพื่อยืนยันว่าเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นเป็นสิ่งที่ศิลปินและประชาชนทุกคนต้องได้รับการรับรองคุ้มครอง และการตีความสถานะอันล่วงละเมิดมิได้ของพระมหากษัตริย์ต้องสอดคล้องกับหลักการและคุณค่าอื่นในรัฐธรรมนูญและระบอบประชาธิปไตยโดยรวมด้วย อันจะเป็นผลดีต่อการสร้างสมดุลและรักษาไว้ทั้งคุณค่าของสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานและสถานะของสถาบันพระมหากษัตริย์ในสังคมประชาธิปไตยควบคู่กันไป

 

  • LOADING...

READ MORE






Latest Stories

Close Advertising