×

สุชาติ ชมกลิ่น น้อมนำพระราชดำรัสในหลวง ยึดประชาชน-ประเทศชาติ ซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ตั้ง

โดย THE STANDARD TEAM
03.05.2024
  • LOADING...

วันนี้ (3 พฤษภาคม) ที่ทำเนียบรัฐบาล สุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังเข้าเฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต

 

โดยสุชาติระบุว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสให้ทำงานเพื่อประเทศชาติบ้านเมือง ให้มีความตั้งใจทำงานให้แก่พี่น้องประชาชน หลักคือให้ยึดพี่น้องประชาชนและประเทศชาติบ้านเมือง มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ตั้ง ทุกคนได้ปฏิญาณตนในการแสดงความจงรักภักดี ซื่อสัตย์ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising