×

แรงงานแจง หมอบูรณ์นั่งอนุกรรมการฯ ปมขอเงินชราภาพคืน ยืนยันดำเนินการตามกฎหมาย ขอสื่อสารสมาชิกให้เข้าใจ

โดย THE STANDARD TEAM
23.01.2021
  • LOADING...
แรงงานแจง-หมอบูรณ์นั่งอนุกรรมการฯ-ปมขอเงินชราภาพคืน

วานนี้ (22 มกราคม) ที่ห้องประชุมกลุ่มงานคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ ชั้นล่าง อาคารกระทรวงแรงงาน สุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยถึงกรณีที่ น.สพ.บูรณ์ อารยพล หรือหมอบูรณ์ แกนนำกลุ่มขอคืนไม่ได้ขอทาน นำตัวแทนกลุ่มเข้าพบ ยื่นข้อเรียกร้องให้คืนเงินสมทบชราภาพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประกันตนจากผลกระทบโควิด-19 ว่า ก่อนหน้านี้กลุ่มผู้ใช้แรงงานและผู้ประกันตนได้ยื่นข้อเรียกร้องต่อนายกรัฐมนตรี เพื่อขอให้พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ให้สามารถนำเงินกองทุนประกันสังคมออกมาใช้ได้บางส่วน 

 

“ในเรื่องนี้ผมจะขอกล่าวว่า ในเรื่องที่จะนำเงินชราภาพออกมาช่วยเหลือผู้ประกันตนบางส่วนก่อนนั้น นโยบายรัฐบาลโดย พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้สั่งการกำชับมาที่ผมตั้งแต่รับตำแหน่งแรกๆ แล้ว และผมในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ ได้มีการสั่งการให้สำนักงานประกันสังคมรีบไปดำเนินการพิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากข้อเรียกร้องกรณีผู้ประกันตนเรียกร้องให้สามารถนำเงินกองทุนประกันสังคม (กองทุนชราภาพ) ออกมาใช้บางส่วน และเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายรัฐบาล การแก้ไขปัญหาตามข้อเรียกร้องของกลุ่มผู้ประกันตนดังกล่าวข้างต้น” สุชาติกล่าว  

 

สุชาติกล่าวด้วยว่า ความคืบหน้าล่าสุดขณะนี้ สำนักงานประกันสังคมได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่เป็นเรื่องเร่งด่วนทันที เพื่อหาแนวทางดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของผู้ประกันตน โดยคณะกรรมการประกันสังคมได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาข้อเรียกร้องของกลุ่มแรงงานในการขอใช้เงินกองทุนประกันสังคมกรณีชราภาพก่อนกำหนด (เฉพาะกิจ) โดยแต่งตั้งให้ น.สพ.บูรณ์ ร่วมเป็นอนุกรรมการด้วย และมีการประชุมติดตามรายงานความคืบหน้าการดำเนินการตามขั้นตอนของกรอบกฎหมายมาโดยตลอด 

 

ทั้งนี้ ที่ผ่านมามีการประชุมหลายครั้ง และได้พิจารณาศึกษาแนวทางการช่วยเหลือใน 2 ระยะ ได้แก่ ระยะสั้น จะส่งเรื่องให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตีความ ส่วนในระยะยาว สำนักงานประกันสังคมจะต้องดำเนินการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถนำเงินกองทุนชราภาพของผู้ประกันตนมาใช้บางส่วนก่อนกำหนดได้ ภายใต้กรอบขั้นตอนของกฎหมาย ทั้งในขั้นตอนของสำนักงานประกันสังคม ขั้นตอนของกระทรวงแรงงาน และขั้นตอนของคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา ซึ่งแต่ละขั้นตอนมีระยะเวลาที่ชัดเจน 

 

สุชาติกล่าวต่อไปว่า ความคืบหน้าขณะนี้สำนักงานประกันสังคมได้ประชุมคณะทำงานดำเนินการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นแนวทางในการขอใช้เงินกองทุนประกันสังคมกรณีชราภาพก่อนกำหนด ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา และจะดำเนินการรับฟังความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าวในเดือนกุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้ต่อไป 

 

“ท่านนายกรัฐมนตรี พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา และท่านรองนายกรัฐมนตรี พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ ได้มีความห่วงใยพี่น้องผู้ใช้แรงงานทุกคนทุกกลุ่มที่ได้รับความเดือดร้อน โดยท่านได้กำชับให้ผม ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ลงมาติดตามปัญหาด้วยตนเอง เพื่อดูแลพี่น้องแรงงานให้เหมือนคนครอบครัว การที่หมอบูรณ์ แกนนำกลุ่มขอคืนไม่ได้ขอทาน ยื่นข้อเรียกร้องให้คืนเงินสมทบชราภาพเพื่อนำเงินบางส่วนมาใช้นั้น ผมยืนยันว่า ได้ติดตามเร่งรัดการดำเนินงานของสำนักงานประกันสังคมมาอย่างใกล้ชิด แต่ไม่เข้าใจว่าหมอบูรณ์ ซึ่งก็ร่วมเป็นอนุกรรมการศึกษาข้อเรียกร้องของกลุ่มแรงงานในการขอใช้เงินกองทุนประกันสังคมกรณีชราภาพก่อนกำหนด (เฉพาะกิจ) ด้วย เข้าร่วมประชุมทุกครั้ง รู้ขั้นตอนการดำเนินงานทุกอย่าง แต่ทำไมไม่สื่อสารกับเพื่อนสมาชิก กลับเป็นแกนนำนำเพื่อนสมาชิกไปเที่ยวเรียกร้องตามที่ต่างๆ ผมจึงขอให้หมอบูรณ์ช่วยนำความคืบหน้าจากที่ประชุมที่ตัวเองเป็นคณะทำงานอยู่ ไปสื่อสารให้เพื่อนในกลุ่มได้รับรู้ถึงขั้นตอนการดำเนินการของสำนักงานประกันสังคมภายใต้กฎหมาย ซึ่งมีกรอบของระยะเวลาที่ชัดเจนอยู่แล้ว” สุชาติกล่าวในที่สุด

 

พิสูจน์อักษร: ภาวิกา ขันติศรีสกุล

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories