×

เปิดอัตราค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียนอนุบาล 1 – ป.6 ในโรงเรียนของรัฐ ปีงบประมาณ 2566-2567

โดย THE STANDARD TEAM
08.11.2022
  • LOADING...

วันนี้ (8 พฤศจิกายน) คณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติปรับเพิ่มค่าอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนระดับชั้นเด็กเล็ก-ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เป็น 4 ระดับ ดังนี้

 

– โรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียน 1-40 คน ใช้เงินค่าอาหารกลางวัน 36 บาทต่อคนต่อวัน

 

– โรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียน 41-100 คน ใช้เงินค่าอาหารกลางวัน 27 บาทต่อคนต่อวัน

 

– โรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียน 101-120 คน ใช้เงินค่าอาหารกลางวัน 24 บาทต่อคนต่อวัน

 

– โรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียน 121 คนขึ้นไป ใช้เงินค่าอาหารกลางวัน 22 บาทต่อคนต่อวัน

 

สำหรับอัตราค่าอาหารกลางวันตามขนาดของโรงเรียนครอบคลุมนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 – ป.6 ของโรงเรียนประถมศึกษา 5 สังกัด จำนวนนักเรียน 5,792,119 คน ดังนี้

 

  1. โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 
  2. โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) (รวมทั้งที่จัดตั้งขึ้นเองและรับถ่ายโอน)
  3. โรงเรียนสังกัดตำรวจตระเวนชายแดน
  4. สถานศึกษาสังกัดการศึกษานอกระบบ
  5. สถานศึกษาสังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 

 

สำหรับการปรับเพิ่มค่าอาหารกลางวันตามขนาดของโรงเรียน รัฐบาลระบุว่า จะช่วยแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำของโรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนน้อยกว่า 120 คน ช่วยให้การบริหารจัดการงบประมาณเป็นไปอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับขนาดของโรงเรียนและจำนวนนักเรียน ทำให้โครงการอาหารกลางวันให้มีคุณภาพและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

 

ทั้งนี้ ที่ผ่านมาในปีงบประมาณ 2565 ที่ประชุม ครม. ได้เคยเห็นชอบปรับอัตราค่าอาหารกลางวันของเด็กนักเรียน จากอัตรา 20 บาทต่อคนต่อวัน เป็นอัตรา 21 บาทต่อคนต่อวัน ก่อนจะปรับปรุงอีกครั้งในปีงบประมาณ 2566-2567 หลังจากกระทรวงศึกษาธิการระบุเหตุผลว่า เพื่อให้นักเรียนได้รับอาหารกลางวันที่มีคุณภาพมากขึ้นและสามารถแก้ปัญหาภาวะทุพโภชนาการของนักเรียนได้

 

 

ภาพประกอบ: พุทธิพงศ์ โรจน์ศตพงค์

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising