×

หุ้น STPI พุ่งกว่า 3% หลัง ‘อนุทิน’ รับโอนหุ้นเข้าพอร์ต 10.30% จาก บลจ.เกียรตินาคินภัทร ในวันที่ 15 ก.ย. 66

19.09.2023
 • LOADING...
หุ้น STPI

บมจ.เอสทีพี แอนด์ ไอ ชี้แจง บลจ.เกียรตินาคินภัทร โอนหุ้น STPI ให้ อนุทิน ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 164.59 ล้านหุ้น ต้องทำตามกฎหมาย ระบุเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ไม่มีผลกระทบต่อการบริหารงาน-โครงสร้างการจัดการ 

 

อาทิตยา ชาญวีรกูล เลขานุการ บมจ.เอสทีพี แอนด์ ไอ หรือ STPI แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยถึงการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทว่า ตามที่ บลจ.เกียรตินาคินภัทร ได้รับโอนหุ้นของอนุทิน เพื่อการจัดการทรัพย์สินของรัฐมนตรี ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ STPI  

 

โดยเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2566 บลจ.เกียรตินาคินภัทร ได้ดำเนินการโอนหุ้นจำนวน 164.59 ล้านหุ้น คิดเป็นสัดส่วน 10.30% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดให้อนุทิน เนื่องจากปฏิบัติตามมาตรา 5 และ 6 แห่งพระราชบัญญัติการจัดการหุ้นส่วนและหุ้นของรัฐมนตรี พ.ศ. 2543 และบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 

โครงสร้างการถือหุ้นของ STPI ภายหลังการทำรายการ เป็นดังนี้

 

หุ้น STPI

 

ทั้งนี้ บริษัทขอแจ้งให้ทราบว่าการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการ การบริหารงาน โครงสร้างการจัดการ และอำนาจตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจของบริษัทแต่อย่างใด

 

ด้านการเคลื่อนไหวราคาหุ้น STPI วันนี้ (19 กันยายน) ระหว่างการซื้อขายขึ้นไปแตะจุดสูงสุดที่ระดับ 3.68 บาท เพิ่มขึ้น 0.12 บาท หรือ 3.37%

 

ตลาดหลักทรัพย์ฯ รายงานข้อมูลผู้ถือหุ้นของ STPI ณ วันที่ 24 มีนาคม 2566 มี 10 อันแรก ดังนี้  

 

 1. บลจ.เกียรตินาคินภัทร (รับโอนจากอนุทิน เพื่อการจัดการทรัพย์สินของรัฐมนตรี) ถือหุ้น 10.13%
 2. จิรัฏฐ์ ธราเพชรสวัสดิ์ ถือหุ้น 4.99%
 3. บริษัท เบสท์ ควอลิตี้ สกิลส์ จำกัด ถือหุ้น 4.79%
 4. ยรรยง นิติสาโรจน์ ถือหุ้น 4.15%
 5. ชวลิต ลิ่มพานิชย์ ถือหุ้น 3.99%
 6. ชวรัตน์ ชาญวีรกูล ถือหุ้น 3.50%
 7. พัชร์สิตา พงษ์พิทยศิริ ถือหุ้น 3.04%
 8. สมชาย ประภากมล ถือหุ้น 2.97%
 9. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด ถือหุ้น 2.74%
 10. ภานุพงศ์ คุโณปการพันธ์ ถือหุ้น 2.30%
 • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising