×

เปิดเทอม 1 ปี 65 นักเรียนติดโควิดร้อยละ 30.56 ส่วนใหญ่ติดเชื้อจากครอบครัว นายกฯ ห่วงการระบาดในโรงเรียน

โดย THE STANDARD TEAM
06.08.2022
 • LOADING...
นักเรียนติดโควิด

วันนี้ (6 สิงหาคม) ธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่า พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รับทราบรายงานผลสำรวจการประเมินสุขภาพนักเรียนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิดระลอกใหม่ในสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ของกรมอนามัย จำนวน 49,242 คน พบการติดเชื้อร้อยละ 30.56 

 

โดยนักเรียนส่วนใหญ่ติดเชื้อจากบุคคลในครอบครัว รองลงมาไม่ทราบสาเหตุการติดเชื้อ ส่วนการติดเชื้อในโรงเรียนพบเพียงร้อยละ 5.66 เท่านั้น และยังพบว่า มีครอบครัวเพียงร้อยละ 0.36 ที่ติดเชื้อจากนักเรียนที่ไปโรงเรียน โดยอาการส่วนใหญ่ที่พบมากคือ มีไข้ ไอ มีน้ำมูก และปวดกล้ามเนื้อ ซึ่งเป็นอาการที่ผู้ปกครองสามารถสังเกตอาการของบุตรหลานได้ จึงขอให้โรงเรียน สถานศึกษา และสถานประกอบการศึกษา ยังคงต้องเน้นมาตรการความปลอดภัย 6-6-7 ลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโควิด ไม่ให้สร้างผลกระทบต่อการเรียนการสอนของครู-นักเรียน 

 

มาตรการความปลอดภัย 6-6-7 ประกอบด้วย 

 

6 มาตรการหลัก (DMHT-RC) คือ 

 1. การเว้นระยะห่าง (Distancing)  
 2. การสวมหน้ากาก (Mask Wearing) 
 3. การล้างมือ (Hand Washing)  
 4. การคัดกรองวัดไข้ (Testing)  
 5. ลดการแออัด (Reducing) 
 6. การทำความสะอาด (Cleaning)     

 

6 มาตรการเสริม คือ 

 1. การดูแลตนเอง  
 2. การใช้ช้อนกลางส่วนตัว 
 3. กินอาหารปรุงสุกใหม่
 4. การลงทะเบียนเข้า-ออก 
 5. การสำรวจตรวจสอบ
 6. กักกันตนเอง

 

7 มาตรการเข้ม คือ 

 1. การประเมิน TSC+ และรายงานผลผ่านระบบ MOE COVID 
 2. การจัดกิจกรรมแบบกลุ่มย่อย (Small Bubble) 
 3. การจัดระบบให้บริการอาหารตามหลักสุขาภิบาลอาหารและหลักโภชนาการ 
 4. อนามัยสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 5. การมีแผนเผชิญเหตุและมีการซักซ้อม (School Isolation) 
 6. การควบคุมดูแลการเดินทางจากบ้านไปโรงเรียน (Seal Route)
 7. การจัดให้มี School Pass สำหรับนักเรียน ครู และบุคลากรในสถานศึกษา  
 • LOADING...

READ MORE


Latest Stories

Close Advertising