×

กทม. ประชุมคณะกรรมการตลาด เล็งใช้เทคโนโลยีเก็บค่าแผงค้า-บำบัดน้ำเสีย พร้อมเสนอความเห็น ปรับลด-งดค่าเช่าแผง

โดย THE STANDARD TEAM
16.08.2022
  • LOADING...
ศานนท์ หวังสร้างบุญ

วันนี้ (16 สิงหาคม) ที่ห้องประชุม ที่ทำการตลาดนัดจตุจักร ศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานตลาดกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 11/2565 โดยมี ต่อศักดิ์ โชติมงคล ประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร, ชวินทร์ ศิรินาค รองปลัดกรุงเทพมหานคร, อภิสิทธิ์ ไล่สัตรูไกล ประธานกรรมการคณะกรรมการบริหารสำนักงานตลาดกรุงเทพมหานคร, ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร, ผู้บริหารสำนักงานตลาดกรุงเทพมหานคร และผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม

 

ศานนท์กล่าวว่า ตลาดนัดจตุจักรมีวิสัยทัศน์เป็นตลาด กทม. คุณภาพระดับสากล เพื่อประชาชนทุกระดับ ชัดเจนว่าเรามีวิสัยทัศน์ที่จะไม่เป็นแค่ตลาดภายในประเทศ แต่เป็นตลาดในระดับนานาชาติ จึงมีความตั้งใจให้ตลาดของเราเป็นผู้นำด้านดิจิทัล อาจจะนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงให้ทันกับโลกสมัยใหม่ 

 

สิ่งที่ต้องทำคือต้องเทียบกับระดับนานาชาติว่าปัจจุบันตลาดไปถึงไหน มีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาควบคุมดูแลการเก็บค่าแผงหรือไม่ หรือนำเทคโนโลยีช่วยเรื่องการบำบัดน้ำเสีย สิ่งนี้เป็นโจทย์ที่ต้องดำเนินการ และต้องเป็นตลาดสำหรับทุกคน มีด้านอื่นที่สามารถบูรณาการได้ เช่น สำนักพัฒนาสังคม ด้านคนพิการซึ่งส่วนใหญ่ต้องการได้รับโอกาสด้านอาชีพ โอกาสได้ทำมาค้าขาย อาจรวมถึงกลุ่มเปราะบาง

 

ศานนท์กล่าวต่อไปว่า สำหรับการบริหารตลาดแบ่งเป็น 3 ส่วน 1. ตลาดนัดจตุจักร 2. ตลาดมีนบุรี ตลาดสนามหลวงสอง และ 3.ตลาดชุมชนอีก 9 แห่ง ในภาพรวมจะแบ่งงานให้ชัดเจนทั้ง 3 ส่วน เนื่องจากมีรูปแบบที่แตกต่างกัน แต่ละส่วนมีการจัดระดับความสำคัญที่แตกต่างกัน มีรูปแบบที่ชัดเจนและมีวิสัยทัศน์เฉพาะ อาจมีแผนการดำเนินการที่แตกต่างกัน อย่างเช่น บางตลาดสัญญาเช่าอาจจะน้อยลง ต้องทำให้เป็นสัญญาชั่วคราวมากขึ้น หรือมีวิสัยทัศน์ที่ลงทุนน้อยแต่ได้มาก โดยตลาดชุมชนอาจมีการบูรณาการร่วมกับสำนักพัฒนาสังคม มีผลิตภัณฑ์ชุมชนในการส่งเสริมเศรษฐกิจให้กับชุมชน 

 

นอกจากนี้ สำนักงานตลาดสามารถเป็นกำลังในการช่วยเรื่องเศรษฐกิจภาพรวมของ กทม. เช่น การจัดระเบียบหาบเร่แผงลอย ที่ให้ผู้ค้าแผงลอยเช่าสถานที่ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย อย่างเช่นพื้นที่ใต้ทางด่วน มองว่าสำนักการตลาดสามารถเป็นพี่เลี้ยงให้แก่สำนักงานเขตในจุดที่มีหาบเร่แผงลอย

 

ในที่ประชุม สำนักงานตลาดกรุงเทพมหานครรายงานผลประกอบการจัดเก็บรายได้, การเบิกจ่ายเงินงบประมาณและฐานะทางการเงิน ประจำเดือนกรกฎาคม 2565, การลงพื้นที่ตรวจตลาดของคณะกรรมการบริหารสำนักงานตลาดกรุงเทพมหานคร, การจัดทำสัญญาเช่าที่ดินย่านพหลโยธินบริเวณตลาดนัดจตุจักร ของการรถไฟแห่งประเทศไทย, การจัดการตลาดบางแคภิรมย์ รวมทั้งหารือมาตรการช่วยเหลือเยียวยาผู้เช่าสัญญาอื่น ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิดภายในตลาดนัดจตุจักร และแนวทางการช่วยเหลือและการดำเนินการกับผู้เช่าแผงค้าตลาดบางแคภิรมย์

 

พร้อมเสนอขอรับความเห็นชอบงดเว้นค่าเช่าตามสัญญาเช่าอื่น ตลาดบางแคภิรมย์, ขอรับความเห็นชอบปรับลดค่าเช่าพื้นที่ตามสัญญาเช่าอื่น ตลาดพระเครื่องวงเวียนเล็ก, ขอรับความเห็นชอบยกเว้นค่าปรับกรณีชำระค่าเช่าล่าช้าตลาดพระเครื่องวงเวียนเล็ก และให้ผู้เช่าแผงค้าตลาดเทวราชผ่อนชำระปรับล่าช้า, ขอรับความเห็นชอบขยายระยะเวลาในการชำระเงินค่าเช่าแผงค้าและค่าเช่า ตามสัญญาอื่น ตลาดชุมชน, ขอรับความเห็นชอบเช่าตลาดเทวราชและที่ดินจากสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ การให้สิทธิเอกชนลงทุนปรับปรุงพัฒนาและบริหารจัดการพื้นที่ตลาดรัชดาภิเษก, ขอความเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือเยียวยาผู้เช่าอื่นภายในตลาดนัดมีนบุรี (เพิ่มเติม) และการขออนุมัติการเช่าแผงค้าว่างประเภทศูนย์อาหาร โครงการขยายตลาดนัดมีนบุรี โดยยกเว้นการประกวดราคา

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising