×

การรถไฟฯ งดเดินรถ 2 ขบวน ปรับให้บริการสายวงเวียนใหญ่-มหาชัย จอดรับส่ง 5 สถานีตั้งแต่ 20 ธ.ค. – 3 ม.ค. 2564

โดย THE STANDARD TEAM
20.12.2020
  • LOADING...
การรถไฟฯ งดเดินรถ 2 ขบวน ปรับให้บริการสายวงเวียนใหญ่-มหาชัย จอดรับส่ง 5 สถานีตั้งแต่ 20 ธ.ค. - 3 ม.ค. 2564

วันนี้ (20 ธันวาคม) นิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย หรือ รฟท. เปิดเผยว่า ตามที่เกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร พร้อมกับมีการประกาศล็อกดาวน์จังหวัดสมุทรสาคร ตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2563 ถึง 3 มกราคม 2564 นั้น การรถไฟฯ ได้ประกาศใช้มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สูงสุดทั่วประเทศ ทั้งในขบวนรถโดยสาร สถานีรถไฟ ตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม และกรมการขนส่งทางราง 

 

ทั้งนี้ ได้ประกาศงดให้บริการเดินรถ จำนวน 2 ขบวน คือ ขบวน 4302 ออกจากสถานีมหาชัยเวลา 04.30 น. ถึงสถานีวงเวียนใหญ่เวลา 05.23 น. และขบวน 4303 ออกจากสถานีวงเวียนใหญ่เวลา 05.30 น. ถึงสถานีมหาชัยเวลา 06.23 น. รวมถึงปรับการให้บริการเดินรถเส้นทางสายวงเวียนใหญ่-มหาชัย-วงเวียนใหญ่ จำนวน 32 ขบวน โดยยังคงวิ่งให้บริการ แต่ให้รับส่งผู้โดยสารได้เฉพาะ 5 สถานี ได้แก่ สถานีวงเวียนใหญ่ ตลาดพลู วัดสิงห์ รางโพธิ์ และมหาชัย ส่วนป้ายหยุดรถและที่หยุดรถให้งดบริการรับส่งทั้งหมด โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2563 ถึง 3 มกราคม 2564  

 

ในส่วนของสถานีมหาชัย ได้เพิ่มความเข้มข้นในมาตรการตรวจวัดอุณหภูมิคัดกรอง จัดเจลแอลกอฮอล์บริการแก่ผู้โดยสารที่มาใช้บริการ พร้อมทั้งขอความร่วมมือผู้โดยสารในการตรวจบัตรประชาชน ลงชื่อ และเบอร์ติดต่อของผู้ใช้บริการ เพื่อประโยชน์ในการสอบสวนโรคต่อไป ส่วนเส้นทางสายบ้านแหลม-แม่กลอง-บ้านแหลม จำนวน 8 ขบวน ยังคงเปิดวิ่งให้บริการตามปกติ

 

นอกจากนี้ ยังได้ออกมาตรการเฝ้าระวังตามสถานีและบนขบวนรถขั้นสูงสุดทั่วประเทศอีก 7 มาตรการ โดยเน้นการดูแลความสะอาดและการรักษาความปลอดภัย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการเดินทางให้กับผู้ใช้บริการ พร้อมกับขอความร่วมมือให้ผู้โดยสารปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด ดังนี้ 

 

  1. มาตรการคัดกรองผู้โดยสารที่สถานีรถไฟและบนขบวนรถโดยสาร ด้วยการตรวจวัดอุณหภูมิผู้โดยสารทุกคน หากพบว่ามีไข้สูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียส ร่วมกับอาการ ไอ เจ็บคอ หอบเหนื่อย ให้งดใช้บริการและแนะนำพบแพทย์ หากจำเป็นต้องเดินทางขอให้มีใบรับรองแพทย์ประกอบ พร้อมกับขอให้กรอกแบบประเมินรับรองตนเองเพื่อคัดกรองและยืนยันความปลอดภัยก่อนเดินทาง และให้ใช้แอปพลิเคชันไทยชนะเพื่อประโยชน์ในการสอบสวนโรค นอกจากนี้ได้ให้เจ้าหน้าที่ประจำขบวนรถทำการสังเกตอาการผู้โดยสารระหว่างเดินทาง หากมีอาการต้องสงสัยข้างต้น ให้ทำการคัดแยกผู้โดยสาร พร้อมแจ้งศูนย์ความปลอดภัยการรถไฟฯ โดยทันที เพื่อประสานหน่วยงานสาธารณสุขที่ใกล้เคียงก่อนถึงปลายทางตามตั๋วโดยสาร

 

  1. มาตรการการให้บริการบนขบวนรถ ให้พนักงานผู้ให้บริการสวมใส่หน้ากากอนามัย และถุงมือยาง ในการบริการบนขบวนรถ และให้เพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดภายในห้องโดยสาร ห้องน้ำ ห้องสุขา ระหว่างการเดินทางของผู้โดยสาร รวมถึงขอความร่วมมือผู้โดยสารสวมใส่หน้ากากอนามัย งดการพูดคุย และเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลตลอดเวลาระหว่างการเดินทาง พร้อมกับควบคุมไม่ให้เกิดความหนาแน่นแออัดภายในสถานีและในขบวนรถ เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของเชื้อ 

 

  1. มาตรการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคที่สถานีรถไฟ ให้ทำความสะอาดบริเวณพื้นผิวจุดสัมผัสในบริเวณสถานที่จำหน่ายตั๋วโดยสาร ที่พักผู้โดยสาร สถานที่ให้บริการ ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ หรือแอลกอฮอล์อย่างสม่ำเสมอทุก 2 ชั่วโมง และเพิ่มความถี่มากขึ้นในช่วงเวลาที่มีผู้โดยสารหนาแน่น ให้ทำความสะอาดรอบใหญ่ หรือ Big Cleaning และฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณอาคารสถานีชานชาลา ที่พักผู้โดยสาร ห้องสุขา ทุก 3 วัน รวมถึงทำความสะอาดอุปกรณ์ที่มีผู้โดยสารใช้ร่วมกันทุก 1 ชั่วโมง เช่น ปุ่มกดตู้จำหน่ายเครื่องดื่ม มือจับ ลูกบิด ปุ่มกดปิด-เปิดประตู เป็นต้น

 

  1. มาตรการจัดเตรียมขบวนรถและทำความสะอาดภายในขบวนรถ โดยให้ทำความสะอาดขบวนรถโดยสารทุกเที่ยวที่ให้บริการ เช็ดทำความสะอาดพื้นผิวที่ผู้โดยสารสัมผัสบ่อยๆ เช่น ราวบันได ที่จับบริเวณประตู ราวจับในรถโดยสาร เบาะที่นั่ง ที่นอน พนักพิง ที่เท้าแขน ด้วยน้ำยาทำความสะอาด รวมถึงฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อในบริเวณตู้โดยสาร ห้องน้ำ ห้องสุขา ทุกเที่ยวที่ขบวนออกจากสถานีต้นทาง

 

  1. มาตรการรับส่งห่อวัตถุและสัมภาระ ให้มีการตรวจสอบความสะอาดของห่อวัตถุและสัมภาระ เช่น ความชื้น คราบน้ำ หรือสิ่งสกปรก รูปแบบกล่องและวัสดุบรรจุภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน เป็นต้น โดยหลีกเลี่ยงการส่งห่อวัตถุและสัมภาระที่มีความเสี่ยง ควบคู่ไปกับทำความสะอาดบริเวณที่จัดเก็บห่อวัตถุและสัมภาระทุกๆ วัน และเพิ่มความถี่มากขึ้นในช่วงที่มีห่อวัตถุและสัมภาระจำนวนมาก

 

  1. มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังสุขอนามัยของพนักงานสถานีและบนขบวนรถ ให้สวมใส่หน้ากากอนามัย ถุงมือยาง หรืออุปกรณ์ป้องกันอื่นๆ ในขณะทำงาน และหลังจากปฏิบัติหน้าที่ต้องล้างมือด้วยสบู่ หรือเจลล้างมือทุกครั้ง พร้อมกับเผยแพร่ความรู้ให้พนักงานเรื่องข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเชื้อไวรัส เช่น การติดต่อ อาการ คำแนะนำในการป้องกันตนเอง และให้ทำการตรวจสุขภาพ หากปรากฏว่ามีอาการต้องสงสัยตามความเห็นแพทย์ ให้หยุดการทำงานเพื่อรักษาตัวจนกว่าจะหายเป็นปกติ

 

  1. ห้ามมิให้แรงงานต่างด้าวใช้บริการในเส้นทางวงเวียนใหญ่-มหาชัย เพื่อให้สอดคล้องกับคำสั่งของจังหวัดสมุทรสาคร ที่ 3481/2563 เรื่อง ห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 21) 

 

การรถไฟฯ ขอเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกหน่วยให้ปฏิบัติตามประกาศมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ขั้นสูงสุด เพื่อให้บริการแก่ผู้โดยสารให้ถูกสุขลักษณะ และเกิดความสะอาด ปลอดภัยสูงสุด พร้อมแนะนำให้ผู้โดยสารปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการรับและแพร่เชื้อในช่วงที่มีการระบาด และหากพบเห็นผู้โดยสารที่มีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หายใจเหนื่อยหอบในบริเวณสถานีรถไฟ หรือบนขบวนรถ สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ประจำสถานี หรือศูนย์ปลอดภัยของการรถไฟฯ โทรศัพท์ 0 2537 9198 ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ โทรศัพท์สายด่วน 1690 ได้ทันทีตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งนี้ การรถไฟฯ จะพิจารณาปรับแผนการเดินรถให้สอดคล้องกับแนวทางคำสั่งของรัฐที่จะมีในอนาคต เพื่อความปลอดภัยของส่วนรวมต่อไป

 

พิสูจน์อักษร: ลักษณ์นารา พักตร์เพียงจันทร์

อ้างอิง: 

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising