×

ศรีสุวรรณร้อง ป.ป.ช. สอบ สมคิด ปมนั่งประธานบริษัทเอกชน หลังพ้นตำแหน่งรองนายกฯ ไม่ถึง 2 ปี

โดย THE STANDARD TEAM
04.10.2021
  • LOADING...
ศรีสุวรรณ จรรยา

วันนี้ (4 ตุลาคม) ศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เดินทางเข้ายื่นร้องเรียนที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เพื่อขอให้ตรวจสอบกรณีที่ สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ได้ขอลาออกจากตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 ทำให้ความเป็นรัฐมนตรีของสมคิดจึงสิ้นสุดลงตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 ตามความในมาตรา 170 (2) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560 แล้วนั้น

 

แต่เนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้ออกประกาศเมื่อ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง กำหนดตำแหน่งซึ่งต้องห้ามมิให้ดำเนินการตามมาตรา 127 พ.ศ. 2563 โดยกำหนดผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองห้ามมิให้ดำเนินการตามมาตรา 126 (4) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 ภายใน 2 ปี นับแต่วันที่พ้นจากตำแหน่ง ห้ามผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมิให้ดำเนินการเข้าไปมีส่วนได้เสียในฐานะเป็นกรรมการที่ปรึกษาตัวแทนพนักงานหรือลูกจ้างในธุรกิจของเอกชน 

 

แต่ปรากฏเป็นการทั่วไปว่า หลังจากสมคิดขอลาออกจากตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีแล้ว กลับปรากฏไปดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการ บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ซึ่งอาจไม่เป็นไปตาม พ.ร.บ. ดังกล่าวได้ และเป็นการกระทําความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ราชการหรือความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมหรือไม่

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising