×

‘ศรีสุวรรณ’ นำรายชื่อประชาชนยื่น ป.ป.ช. ถอดถอน 7 กกต. ฐานจงใจปฏิบัติหน้าที่ขัดกฎหมาย

โดย THE STANDARD TEAM
09.04.2019
  • LOADING...
ศรีสุวรรณ จรรยา

วันนี้ (9 เม.ย.) เวลา 10.00 น. นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เดินทางมายื่นคำร้องต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) พร้อมรายชื่อประชาชนหรือผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ร่วมกันเข้าชื่อในแบบแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการกล่าวหาว่า คณะกรรมการ กกต. กระทำการตามมาตรา 234 (1) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560 จำนวน 399 ราย คือจงใจปฏิบัติหน้าที่ หรือใช้อํานาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ หรือกฎหมาย หรือฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง อันสืบเนื่องมาจากการจัดการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมาเป็นไปโดยไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญและกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้ง 2561 ส.ส. กฎหมายว่าด้วยพรรคการเมือง 2560 และกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการ กกต. 2560

 

โดยข้อกล่าวหาที่ยื่นร้องต่อ ป.ป.ช. มีหลายกรณี เช่น กรณีการวินิจฉัยให้บัตรเลือกตั้งจากประเทศนิวซีแลนด์ไม่เป็นไปตามกฎหมาย, กรณีไม่สั่งให้พรรคการเมืองต่างๆ ที่กำหนดนโยบายที่ต้องใช้จ่ายเงินในการประกาศโฆษณานโยบายหาเสียงเลือกตั้งที่ผ่านมา ไม่แจ้งแหล่งที่มาของเงินที่ใช้ดำเนินนโยบายตาม ม.57 วรรคแรก, กรณีการเดินทางไปตรวจการเลือกตั้งล่วงหน้าในต่างประเทศอย่างไม่เหมาะสม การจัดการเลือกตั้งล่วงหน้าในบางประเทศ เช่น ประเทศมาเลเซีย ผิดพลาด ล้มเหลว ไม่มีประสิทธิภาพ จำต้องนำกล่องกระดาษมาใช้แทนหีบลงคะแนน

 

กรณีจำนวนผู้มาใช้สิทธิไม่ตรงกับยอดบัตรที่ใช้นั้นอาจเกิดจาก ‘บัตรเขย่ง’ ซึ่งไม่มีปรากฏในกฎหมายใดๆ และไม่ได้ดำเนินการเอาผิดกับพนักงานเจ้าหน้าที่แต่ละหน่วยเลือกตั้งที่ก่อให้เกิดปัญหาดังกล่าว

 

กรณีไม่ดำเนินการเอาผิดผู้สมัครรับเลือกตั้งทุกคน-ทุกพรรคการเมือง ฐานแจ้งความเท็จตามประมวลกฎหมายอาญา ม.137 กรณีที่ยื่นใบสมัครเป็น ส.ส. ทั้งๆ ที่รู้ว่าตนเองขาดคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้าม

 

กรณีจัดการเลือกตั้งล่วงหน้า ก่อให้เกิดการผิดพลาด บัตรเลือกตั้งถูกส่งไปสลับหน่วย สลับเขต ทำให้ตรวจสอบไม่ได้ ไม่โปร่งใส นำมาซึ่งการร้องเรียนมากมาย

 

กรณีการไม่ปฏิบัติหน้าที่ในการส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามาร่วมตรวจสอบการเลือกตั้งตามมาตรา 35 ประกอบมาตรา 22 (5) แห่ง พ.ร.ป. ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง 2560 ไม่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ 2560 ม.78

 

กรณีการจัดทำเอกสารแนะนำตัวผู้สมัคร ส.ส. ผิดพลาดคลาดเคลื่อนทั้งเอกสารภายในประเทศและต่างประเทศ

 

กรณีการไม่เผยแพร่ความรู้ และสร้างความเข้าใจให้เกิดขึ้นกับประชาชนหรือผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้ชัดเจนก่อนวันเลือกตั้ง กรณีการคํานวณหาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อของแต่ละพรรคการเมืองตามมาตรา 91 ของรัฐธรรมนูญ 2560 ประกอบ พ.ร.ป. ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. 2561 ม.128 และ ม.129

 

นอกจากนั้นยังจงใจฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง ตามข้อห้ามในมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระ 2561 อีกหลายข้อ

 

สมาคมฯ และผู้มีสิทธิเลือกตั้งจึงได้เข้าชื่อกันมาร้องเรียนต่อ ป.ป.ช. เพื่อให้ดำเนินการไต่สวน สอบสวน และเอาผิดตามมาตรา 28 (1) ประกอบมาตรา 48 มาตรา 76 ถึงมาตรา 81 และมาตรา 87 และมาตราอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องแห่ง พ.ร.ป. ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 2561 และหรือตามอำนาจหน้าที่ตามที่รัฐธรรมนูญและกฎหมายบัญญัติให้เป็นอำนาจหน้าที่ในการเสนอต่ออัยการเพื่อยื่นฟ้องต่อศาลอาญาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง เพื่อระงับการปฏิบัติหน้าที่และเพิกถอนออกจากตำแหน่งต่อไป

 

ภาพ: ศรีสุวรรณ จรรยา / facebook

พิสูจน์อักษร: พรนภัส ชำนาญค้า

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising