×

กกต. เรียกศรีสุวรรณไต่สวนกรณีธนาธรให้เงินพรรคอนาคตใหม่กู้ยืม 250 ล้าน 11 มิถุนายนนี้

โดย THE STANDARD TEAM
10.06.2019
  • LOADING...

ศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เปิดเผยว่าประธานกรรมการสืบสวนและไต่สวน คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้มีหนังสือเรียกไปไต่สวน สอบสวน กรณีสมาคมฯ ร้องเรียน ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ ให้พรรคอนาคตใหม่กู้ยืมเงินจำนวน 110 ล้านบาท อันส่อที่จะขัดต่อ พ.ร.ป. ว่าด้วยพรรคการเมืองนั้น

 

กรณีดังกล่าวจึงเป็นข้อที่น่าสงสัยว่าเป็นการกระทำที่ขัดหรือฝ่าฝืนมาตรา 66 แห่ง พ.ร.ป. ว่าด้วยพรรคการเมืองหรือไม่ เนื่องจากรายได้ของพรรคการเมืองตามมาตรา 62 ของกฎหมายดังกล่าวไม่ได้ระบุให้บุคคลใดหรือให้พรรคการเมืองใดสามารถกู้ยืมเงินมาใช้ในกิจกรรมของพรรคการเมืองได้ นอกจากเงินทุนประเดิมของพรรค เงินค่าธรรมเนียมและค่าบำรุงพรรค เงินจากการจำหน่ายสินค้าและบริการของพรรค เงินที่ได้จากการจัดกิจกรรมระดมทุนของพรรค เงินที่ได้จากการรับบริจาค เงินอุดหนุนจากกองทุนพรรคการเมือง และดอกผลและรายได้ที่เกิดจากเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดของพรรคเท่านั้น

 

ถ้าหากการดำเนินการดังกล่าวของ ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ เป็นการขัดหรือฝ่าฝืนกฎหมายข้างต้นก็อาจจะมีความผิดตามมาตรา 124 ของ พ.ร.ป. ว่าด้วยพรรคการเมือง ซึ่งมีบทกำหนดโทษไว้คือต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกําหนด 5 ปี ส่วนพรรคอนาคตใหม่ก็จะมีบทลงโทษตามมาตรา 125 คือต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 1 ล้านบาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของหัวหน้าพรรคการเมืองและกรรมการบริหารพรรคการเมือง มีกําหนด 5 ปี และให้เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ส่วนที่เกินกว่า 10 ล้านบาทที่กําหนดไว้ตามมาตรา 66 ให้ตกเป็นของกองทุนพรรคการเมือง

  

โดย กกต. ได้เชิญสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยไปไต่สวนสอบสวนในวันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ศูนย์ราชการ อาคาร B ถนนแจ้งวัฒนะ หลักสี่ กรุงเทพมหานคร

 

 

พิสูจน์อักษร: ภาสิณี เพิ่มพันธุ์พงศ์

  • LOADING...

READ MORE

Latest Stories