×

ศรีสุวรรณเตรียมนำรายชื่อประชาชนร้อง ป.ป.ช. ไต่สวน 7 กกต. 9 เม.ย.นี้

โดย THE STANDARD TEAM
08.04.2019
  • LOADING...

นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เปิดเผยว่า ตามที่สมาคมฯ ได้ดำเนินการตั้งโต๊ะให้ประชาชนมาร่วมเข้าชื่อ เพื่อกล่าวหาและนำไปสู่การถอดถอน 7 กกต. ให้พ้นจากตำแหน่งตามรัฐธรรมนูญ 2560 ม.234(1) ประกอบ ม. 76 ถึง ม.82 ของ พ.ร.ป. ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 2561 นั้น


บัดนี้ สมาคมได้จัดทำข้อกล่าวหาและพฤติการณ์แห่งการกระทําผิดตามข้อกล่าวหา พร้อมพยานหลักฐานหรืออ้างพยานหลักฐานเป็นคำร้อง พร้อมรายชื่อประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้จำนวนที่เพียงพอต่อการดำเนินการยื่นคำร้องไปยัง ป.ป.ช. ให้ดำเนินการไต่สวน และมีความเห็นกรณีมีข้อกล่าวหาว่า 7 กกต. จงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อํานาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว


จึงเห็นควรที่จะนำคำร้องดังกล่าวไปยื่นให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ดำเนินการไต่สวน และมีความเห็นตามคำร้อง เพื่อเสนอเรื่องไปยังอัยการสูงสุด ให้ดําเนินการฟ้องคดีต่อศาลฎีกา แผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองต่อไป และหากศาลฎีกา แผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองประทับฟ้อง ผู้ถูกกล่าวหาหรือ 7 กกต. ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าจะมีคําพิพากษาต่อไป


ทั้งนี้ นายศรีสุวรรณจะเดินทางไปยื่นคำร้องต่อ ป.ป.ช. ในวันอังคารที่ 9 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงาน ป.ป.ช. ถนนสนามบินน้ำ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

 

พิสูจน์อักษร: ภาวิกา ขันติศรีสกุล

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising