×

4 โครงการที่ ศรีสุวรรณ จรรยา ร้องสอบกรมการข้าว กระทรวงยืนยันไม่พบความผิด

โดย THE STANDARD TEAM
01.02.2024
  • LOADING...
ศรีสุวรรณ จรรยา

THE STANDARD ชวนพิจารณา 4 โครงการของกรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ตกเป็นเป้าร้องเรียนให้ตรวจสอบโดย ศรีสุวรรณ จรรยา ผู้นำองค์กรรักชาติ รักแผ่นดิน

 

ในที่นี้มีหลายโครงการที่เคยถูกร้องเรียนและตั้งกรรมการตรวจสอบแล้ว แต่จนถึงปัจจุบันยังไม่มีโครงการใดตรวจพบความผิดปกติหรือปัญหาทุจริตใดๆ

 

 

จุดประสงค์เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการเกษตรให้แก่ศูนย์ข้าวชุมชนแห่งละ 3 ล้านบาท ต่อมาโครงการนี้ถูกยกเลิกงบประมาณ โดยถูกโอนไปยังกระทรวงพาณิชย์สมทบกับเงินช่วยเหลือชาวนารายย่อยไร่ละ 1,000 บาท ไม่เกินรายละ 20 ไร่ ตามมติคณะรัฐมนตรี เดือนพฤศจิกายน ปี 2565

 

 

จุดประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ชาวนาทั่วประเทศเข้าถึงเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีจากกรมการข้าว เพื่อใช้เพาะปลูกและขยายพันธุ์

 

 

จุดประสงค์เพื่อปรับปรุงกระบวนการเพาะปลูกข้าวโดยใช้ระบบชีวมวล ชีวภาพ และจุลินทรีย์ แทนสารเคมี ส่งเสริมการทำนาแบบยั่งยืน

 

ศรีสุวรรณ จรรยา

 

เป็นโครงการที่ทำร่วมกับศูนย์วิจัยข้าว 16 แห่ง เพื่อจัดซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์ปรับปรุงชั้นพันธุ์คัด-ชั้นพันธุ์หลัก และอาคารโรงคลุม พร้อมระบบจัดเรียงแบบอัตโนมัติ จำนวน 31 รายการ เพื่อช่วยเพิ่มศักยภาพในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชั้นพันธุ์คัดและเมล็ดพันธุ์ข้าวชั้นพันธุ์หลัก ถือเป็นโครงการสุดท้ายที่ศรีสุวรรณจะร้องให้ตรวจสอบ

 

ภาพประกอบ: พุทธิพงศ์ โรจน์ศตพงค์

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising