×

ศรีนวล อภิปรายงบปี 66 ชม สธ. ทำงานได้อย่างสุดยอดและดีเยี่ยม ยกภูมิใจไทย ‘พูดแล้วทำ และจะทำตลอดไป’

โดย THE STANDARD TEAM
01.06.2022
  • LOADING...
ศรีนวล บุญลือ

วานนี้ (31 พฤษภาคม) ศรีนวล บุญลือ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) จังหวัดเชียงใหม่ พรรคภูมิใจไทย อภิปรายถึงคำแถลงประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณประจำปี 2566 ของ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในการจัดสรรงบประมาณในส่วนต่างๆ ว่างบประมาณประจำปีกว่าจะสามารถสรุปและเข้าเล่มบรรจุได้ค่อนข้างลำบาก ซึ่งเมื่องบประมาณสามารถบรรจุเข้าเป็นรูปเล่มแล้วไม่ใช่เป็นงบประมาณของ พล.อ. ประยุทธ์ แต่เป็นงบประมาณที่จะต้องนำไปพัฒนาเพื่อประโยชน์ของประชาชน

 

สำหรับการจัดสรรงบประมาณจะต้องเป็นไปเพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุขของประชาชาชน และสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ จะต้องมีการพัฒนาและเสริมสร้างสังคมในกลุ่มบอบบางและผู้ด้อยโอกาส เช่น ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และเด็ก อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม

 

ศรีนวลกล่าวว่า เคยทำงานให้กับประชาชนมาก่อน โดยเริ่มตั้งแต่ระดับหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ และจังหวัด โดยโครงการของรัฐบาลที่สามารถจับต้องได้ในอดีตที่ผ่านมาคือโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค และปัจจุบันเมื่อตนเข้ามาเป็นผู้แทนราษฎรแล้ว ตนสามารถขับเคลื่อนโครงการที่สามารถจับต้องได้คือ โครงการถนนดี น้ำไหล ไฟสว่าง พูดแล้วทำ

 

ทั้งนี้ผลงานที่ตนประทับใจที่สุดคือผลงานของกระทรวงสาธารณสุขที่มี อนุทิน ชาญวีรกูล เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวง สามารถทำงานได้อย่างสุดยอดและดีเยี่ยม เช่น การฟอกไตฟรีทุกกรณี การรักษาโรคมะเร็งฟรี 30 บาทรักษาฟรีได้ทุกที่ และการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ให้รับรู้ปัญหาและบทบาทของตน

 

ศรีนวลกล่าวว่า อนุทินได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของ อสม. จึงเริ่มมีการดูแล อสม. ตั้งแต่อายุ 18-50 ปี โดยการเรียนฟรี และเมื่อจบการศึกษาแล้วสามารถไปเป็นผู้ช่วยพยาบาลได้ และหาก อสม. ที่มีอายุเกิน 50 ปี ก็สามารถส่งบุตรหลานเข้าศึกษาเป็นผู้ช่วยพยาบาลแทนได้

 

สำหรับกรณีเรื่องการปลดล็อกกัญชารักษาโรค สร้างงาน สร้างอาชีพ มองว่ารัฐบาลชุดนี้ทำดีที่สุดแล้ว ขาดเพียงเรื่องการประชาสัมพันธ์ทั้งด้านวิทยุ โทรทัศน์ และโซเชียลมีเดีย รัฐบาลไม่เคยออกมาประชาสัมพันธ์ว่าเคยทำความดีใดไปแล้วบ้าง และงบประมาณในแต่ละปีรัฐบาลดำเนินการไปแล้วอย่างไร จึงต้องการให้รัฐบาลออกมาประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบมากกว่าที่ผ่านมา

 

“ขอฝากไปยังเพื่อนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรว่า ขอให้เห็นแก่ประชาชนที่เฝ้ารอคอยจากพวกเราสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน สำหรับพวกเราภูมิใจไทย เราใส่ใจดูแลและรักประชาชนทุกคน โดยจะเห็นด้วยกับร่าง พ.ร.บ.งบประมาณประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งนี้ ประชาชนเดือดร้อนที่ใด เราภูมิใจไทย เข้าใจ เข้าถึง พูดแล้วทำตลอด และจะทำตลอดไป”

  • LOADING...

READ MORE


Latest Stories

Close Advertising