×

ศรีลังกายกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่านักท่องเที่ยวจาก 7 ประเทศ รวมไทย มีผลตั้งแต่วันนี้ถึง 31 มีนาคม 2024

โดย THE STANDARD TEAM
02.12.2023
  • LOADING...
ศรีลังกา

สำนักตรวจคนเข้าเมืองและการย้ายถิ่นฐานของศรีลังกาประกาศยกเว้น ‘ค่าธรรมเนียมวีซ่า’ สำหรับนักท่องเที่ยวผู้พำนักอาศัยในประเทศจีน อินเดีย อินโดนีเซีย รัสเซีย มาเลเซีย ญี่ปุ่น และไทย โดยเริ่มบังคับใช้ทันทีตั้งแต่วันนี้ และมีผลจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2024

 

ผู้อยู่อาศัยในประเทศข้างต้นซึ่งมีหนังสือเดินทางนักการทูต หนังสือเดินทางราชการ หนังสือเดินทางกึ่งราชการ รวมถึงหนังสือเดินทางธรรมดาล้วนเป็นผู้มีคุณสมบัติที่สามารถเข้าร่วมโครงการดังกล่าวได้ โดยจะต้องยื่นเรื่องในระบบอนุมัติการเดินทางทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETA) ที่ไม่เสียค่าใช้จ่าย ก่อนเดินทางไปถึงศรีลังกา

 

ภายใต้โครงการนำร่องที่มีขึ้นเพื่อสร้างอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวขึ้นมาใหม่นี้ นักท่องเที่ยวจะได้รับวีซ่าระยะเวลา 30 วัน และสามารถเดินทางเข้า-ออกได้ 2 ครั้ง นับตั้งแต่วันที่เดินทางถึงศรีลังกาครั้งแรกภายใน 30 วัน 

 

โดยภาคการท่องเที่ยวถือเป็นหนึ่งในแหล่งรายได้จากต่างประเทศที่สำคัญของศรีลังกา ซึ่งกำลังมีส่วนกระตุ้นรายได้จากการท่องเที่ยวที่ถดถอยอย่างมากในช่วงปี 2020-2022 เนื่องจากการแพร่ระบาดใหญ่ของโรคโควิด รวมถึงผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจและวิกฤตทางการเมืองภายในประเทศ

 

ภาพ: Xinhua Thai News Service

อ้างอิง: 

  • Xinhua Thai News Service
  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising