×

แกะถ้อยแถลงเศรษฐาบนเวที UN ให้คำมั่นคนไทยเรื่องอะไรบ้าง

25.09.2023
 • LOADING...
เศรษฐา ทวีสิน

เมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้กล่าวถ้อยแถลงในการอภิปรายทั่วไป การประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญ ครั้งที่ 78 ณ สหรัฐอเมริกา ซึ่งถือเป็นทริปต่างประเทศและเวทีระดับโลกครั้งแรกของเศรษฐา หลังจากที่ได้เข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา

 

โดยถ้อยแถลงของเศรษฐา ซึ่งมีความยาวรวมประมาณ 14 นาที ได้เน้นย้ำถึงบทบาทของไทยที่จะดำเนินกรอบความร่วมมือระดับพหุภาคี เพื่อบรรลุเป้าหมายหลักๆ ร่วมกับนานาประเทศทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ การส่งเสริมสันติภาพบนโลกที่กำลังเปราะบาง การเคารพต่อสิทธิมนุษยชน สิ่งแวดล้อม และการพัฒนาอย่างยั่งยืน

 

โดยสิ่งที่น่าสนใจคือ ในถ้อยแถลงของเศรษฐานั้นได้มีการกล่าวถึงเป้าหมายที่จะพัฒนาระบบต่างๆ ในประเทศไทยด้วย โดยจะมีอะไรบ้างนั้น สามารถติดตามได้จากอินโฟกราฟิกชิ้นนี้

 

ถ้อยแถลงเศรษฐาบนเวที UN

 

แกะถ้อยแถลงเศรษฐาบนเวที UN ให้คำมั่นคนไทยเรื่องอะไรบ้าง

 

  กินดีอยู่ดี

 • พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
 • ยกระดับความเท่าเทียมและความยุติธรรม 
 • เตรียมเพิ่มการลงทุนเพื่อพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

 

กฎหมายเข้มแข็ง

 • สร้างความเข้มแข็งให้หลักนิติธรรม 
 • เพิ่มความโปร่งใสภายในรัฐบาล 
 • ให้คำมั่นรักษากฎหมายที่เป็นธรรม และบังคับใช้กับทุกคนเท่ากัน
 • ส่งเสริมสิทธิมนุษยชนในประเทศ

 

เศรษฐกิจมั่นคง

 • ปรับใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสร้างการเติบโตที่สมดุลและยั่งยืน
 • ออกนโยบายเพื่อกระตุ้นการจ้างงาน 
 • สนับสนุนเงินทุนแก่ครอบครัวที่มีรายได้ต่ำและกลุ่มเปราะบาง
 • ยกระดับความเท่าเทียมและสร้างสังคมที่ยุติธรรมมากขึ้น

 

รับมือโลกรวน

 • พัฒนาการจัดการน้ำและการเกษตร เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร
 • ดำเนินกลไกการเงินสีเขียว ออกตราสารหนี้ส่งเสริมความยั่งยืน และมาตรฐานการจัดกลุ่มกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม เพื่อกระตุ้นการลงทุนในโครงการด้านสิ่งแวดล้อม
 • ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 40% ภายในปี 2040 
 • มุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี 2050 
 • ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2065 
 • เพิ่มการใช้พลังงานทดแทน
 • เดินหน้าเปลี่ยนผ่านระบบคมนาคมสู่พลังงานสะอาด 
 • ส่งเสริมการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าภายในประเทศ

 

เผยแพร่วันที่ 25 กันยายน 2023

 

ภาพประกอบ: ธิดามาศ เขียวเหลือ

 • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising