×

เศรษฐานำทีมเพื่อไทยรับฟังปัญหากลุ่มสหกรณ์โคนมมวกเหล็ก ลั่นเป็นรัฐบาลเดินหนุนให้เด็กดื่มนมโรงเรียน 365 วันถึง ม.3

โดย THE STANDARD TEAM
25.03.2023
  • LOADING...

วันนี้ (25 มีนาคม) เวลา 15.30 น. ที่จังหวัดสระบุรี นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว หัวหน้าพรรคเพื่อไทย, เศรษฐา ทวีสิน ประธานที่ปรึกษาหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทย และที่ปรึกษาคณะกรรมการด้านเศรษฐกิจพรรคเพื่อไทย และ จักรพงษ์ แสงมณี นายทะเบียนพรรค พร้อมด้วย ขานิฐาณันท์ เทียมประเสริฐ, อรรถพล วงษ์ประยูร, สิริพัชระ จึงธีรพานิช และ บุญส่ง เกิดหลำ ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. สระบุรี พรรคเพื่อไทย พบปะกลุ่มสหกรณ์โคนมมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

 

ตัวแทนกลุ่มสหกรณ์ฯ ระบุว่า การเลี้ยงโคนมเป็นอาชีพพระราชทาน แต่ปัจจุบันเกษตรกรเลิกเลี้ยงไปจำนวนมาก เนื่องจากเกิดปัญหาเรื่องโรค เช่น โรคมือ เท้า ปาก และลัมปี สกิน รวมถึงราคาวัตถุดิบไม่สอดคล้องกับราคาขาย เมื่อนำนมไปขายแล้วหักลบกับต้นทุน ไม่ว่าจะเป็นต้นทุนราคาอาหารเลี้ยงโคหรือต้นทุนการผลิตอื่นๆ เกษตรกรแทบไม่ได้อะไร หากเพื่อไทยเป็นรัฐบาลขอให้ช่วยควบคุมราคาอาหารสัตว์ให้เกษตรกรให้ได้ก่อน 

 

ปัญหาต่อมาคือ วันนี้เกษตรกรสู้บริษัทยักษ์ใหญ่ซึ่งเป็นบริษัทเอกชนไม่ได้ ขอโควตาผลิตนมกล่องได้น้อย ทำให้เกษตรกรขายน้ำนมดิบไม่ได้ ทั้งที่น้ำนมดิบเรามีเพียงพอ น้ำนมที่เหลือที่ไม่ได้นำไปผลิตต้องเอาไปทิ้งหรือนำไปขายต่ำกว่าทุน 

 

ดังนั้นหากเพื่อไทยเข้าไปเป็นรัฐบาลขอให้เพิ่มการบริโภคนมโรงเรียนเป็น 365 วัน และสนับสนุนให้เด็กบริโภคนมจากเดิมให้ถึงแค่ ป.6 เป็นจนถึง ม.3 ได้หรือไม่ 

 

อีกประเด็นสำคัญคือ โควตานมโรงเรียนไม่เคยถูกกระจาย แต่กลับถูกควบคุมโดยกรมปศุสัตว์ที่มีนอกมีใน อยากให้พรรคเพื่อไทยแก้ปัญหาในส่วนนี้ 

 

นอกจากนี้ขอให้พรรคดูแลคนที่ปลูกพืชไว้เพื่อเลี้ยงสัตว์ อาทิ อาจลดภาษีให้กับผู้ค้าอาหารสัตว์

 

และเมื่อพรรคเพื่อไทยเป็นรัฐบาลขอให้ดำเนินการเรื่องการขึ้นราคานม เพื่อให้เกษตรกรพออยู่ได้ก่อน

 

ตัวแทนกลุ่มสหกรณ์ฯ ระบุด้วยว่า เรื่องนมผงที่เข้ามาแทนที่นมกล่องพร้อมดื่มก็ถือเป็นอีกหนึ่งปัญหา ตรงนี้จะมีการควบคุมการนำเข้าและการใช้นมผงได้หรือไม่ เพื่อให้น้ำนมดิบมีความต้องการเพิ่มมากขึ้น เพราะอย่างไรคุณภาพของนมผงก็ไม่เท่ากับน้ำนมดิบ 

 

ขณะที่โคเนื้อวันนี้เนื้อโคขายได้ราคาต่ำมาก เกษตรกรเลี้ยงโคก็ไม่มีเงินซื้ออาหาร แต่พอจะขายโคก็ไม่ได้ราคาอีก จึงขอฝากเรื่องน้ำเชื้อ ซึ่งเป็นตัวกำกับคุณภาพโคนม วันนี้มีน้ำเชื้อเถื่อนจำนวนมากเข้ามา ขณะที่ประเทศไทยไม่มีหน่วยงานใดมาดูแลและตรวจสอบคุณภาพน้ำเชื้อ เพื่อควบคุมคุณภาพโคนมด้วย 

 

สุดท้ายปัญหาที่สำคัญที่สุดคือ ชาวบ้านติดปัญหาเรื่องที่ดินทำกิน โดยเฉพาะที่ดินที่เป็นที่ดิน สปก. ที่มีการเปลี่ยนมือเข้าไปทำกินโดยไม่ได้เปลี่ยนชื่อจากเจ้าของเดิมที่ไปทำเรื่องขอไว้ ทำให้มีปัญหามาก

 

นพ.ชลน่าน กล่าวว่า สิ่งที่ทุกท่านได้นำเสนอมานั้น พรรคเพื่อไทยจะเก็บทุกปัญหา โดยพรรคเพื่อไทยมีนโยบายที่มุ่งดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของพวกท่านในภาพใหญ่ ซึ่งครอบคลุมถึงเรื่องที่ท่านได้สะท้อนมาด้วย เราคิดในเชิงระบบไว้ทั้งหมด ชีวิตของพวกท่านต้องดีขึ้น รายได้เกษตรไม่ว่าภาคไหนจะต้องเพิ่มขึ้น 3 เท่าใน 4 ปีที่เราเข้ามาเป็นรัฐบาล เราจะใช้แนวคิดตลาดนำ และใช้นวัตกรรมเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ให้แต่ละภาคส่วน เรามีแนวความคิดที่จะสร้างรายได้ใหม่ให้กับเกษตรกรด้วย

 

ด้านเศรษฐากล่าวว่า ปัญหาเรื่องโคนมเป็นปัญหาใหม่ เมื่อดูปัญหาทางเศรษฐศาสตร์ เรื่องดีมานด์ ซัพพลาย สามารถแก้ไขได้ เช่น สนับสนุนให้มีการบริโภคนมในประเทศให้สูงขึ้น และต้องมีการเจรจาขายนมกับต่างประเทศเพื่อเปิดตลาดใหม่ๆ 

 

อย่างไรก็ตาม เรื่องเหล่านี้ต้องใช้เวลา นี่จึงเป็นแผนระยะยาว แต่แผนระยะสั้นต้องขยับราคาให้นมมีราคาสูงขึ้นหรือให้ต้นทุนต่ำลง เราต้องทำให้ประเทศไทยมีความมั่นคงทางด้านอาหาร ทั้งอาหารคนและอาหารสัตว์ เราต้องทำให้เกษตรกรผลิตผลผลิตให้ได้เพิ่มขึ้น ราคาต่อไร่ก็จะสูงขึ้น เพราะเขาขายได้มากขึ้น 

 

ขณะที่เรื่องโรคเราต้องมีการป้องกันและวางแผนรับมือ เราต้องมีงบประมาณ และเสริมขีดความสามารถของวัคซีนเพื่อจัดการกับโรค 

 

ส่วนที่เสนอให้ขยายนมโรงเรียนให้ดื่มนม 365 วัน เราทำแน่นอน และชัดเจนว่าจะต้องขยายช่วงอายุให้นักเรียนดื่มนม

 

จากนั้นคณะพรรคเพื่อไทยได้ร่วมกันเทนมดิบที่เกษตรกรนำมาส่งเพื่อนำไปจำหน่ายต่อไป

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising