×

เศรษฐา แสดงความยินดีการส่งดาวเทียม THEOS-2 ขึ้นสู่วงโคจรอวกาศสำเร็จ

โดย THE STANDARD TEAM
09.10.2023
  • LOADING...
เศรษฐา ทวีสิน

วันนี้ (9 ตุลาคม) ชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า วันนี้ เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวในโอกาสแสดงความยินดีการส่งดาวเทียม THEOS-2 ขึ้นสู่วงโคจรสำเร็จ 

 

นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า ในนามของรัฐบาลไทยและประชาชนคนไทยทุกคน ผมขอแสดงความยินดีที่วันนี้ประเทศไทยประสบความสำเร็จ สามารถส่งดาวเทียม THEOS-2 ขึ้นสู่วงโคจรได้เป็นผลสำเร็จ รัฐบาลมุ่งเน้นมาตลอดว่าจะใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เป็นเครื่องมือในการพัฒนาประเทศ และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับพี่น้องประชาชน ข้อมูลจากดาวเทียม THEOS-2 นี้จะเป็นข้อมูลฐานที่สำคัญในการนำไปพัฒนาสร้างประโยชน์ได้อย่างเท่าเทียม ลดความเหลื่อมล้ำ เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของพี่น้องประชาชน เช่น ด้านการจัดการเกษตร, ด้านการจัดการเมือง, ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ด้านการจัดการน้ำ, ด้านการจัดการภัยธรรมชาติ รวมถึงด้านความมั่นคงด้วย 

 

นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า ดาวเทียม THEOS-2 เป็นสมบัติของพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกคน เป็นดาวเทียมที่สามารถบันทึกภาพได้รายละเอียดสูงมากถึง 50 เซนติเมตรต่อพิกเซล ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่ล้ำหน้ามาก ดีที่สุดในกลุ่มประเทศอาเซียน เทียบชั้นได้กับดาวเทียมรายละเอียดสูงกับกลุ่มประเทศผู้นำระดับโลก จัดว่าเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ ที่เป็นความภาคภูมิใจของพวกเรา

 

ทั้งนี้ ผมขอขอบคุณกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และองค์การอวกาศของประเทศอย่าง GISTDA ที่จะช่วยขับเคลื่อนและผลักดันวงการอวกาศของประเทศไทยให้มีความก้าวหน้า 

 

ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าดาวเทียม THEOS-2 จะเป็นอีกกลไกสำคัญหนึ่งที่ทำให้ประเทศไทยมีความก้าวล้ำทางเทคโนโลยีขั้นสูง เพื่อต่อยอดการพัฒนาทั้งสังคมและเศรษฐกิจของประเทศสืบไป

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising