×

เปิดเงื่อนไขนักท่องเที่ยวประเภทพิเศษ Special Tourist Visa (STV) หลัง ครม. อนุมัติหลักการ

15.09.2020
  • LOADING...

วันนี้ (15 กันยายน) คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการแนวทางการเปิดรับนักท่องเที่ยวประเภทพิเศษ Special Tourist Visa (STV) ตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอ เพื่อให้นักท่องเที่ยวที่มีกำลังซื้อและต้องการมาพำนักระยะยาวสามารถเดินทางเข้ามาท่องเที่ยว โดยหวังว่าจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจอีกทางหนึ่ง

 

THE STANDARD เปิดเงื่อนไขนักท่องเที่ยวประเภทพิเศษ Special Tourist Visa (STV)

 

 

  • LOADING...

READ MORE


Latest Stories

Close Advertising