×

กลาโหม แจงงบชายแดนใต้ เน้นพัฒนาพื้นที่ ยืนยันกระบวนการพูดคุย สร้างจิตสำนึกเยาวชนไม่ใช่ล้างสมอง

โดย THE STANDARD TEAM
02.07.2020
  • LOADING...

วันนี้ (2 กรกฎาคม) พล.อ. ชัยชาญ ช้างมงคล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม ชี้แจงถึงกรณีการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยการใช้แผนบูรณาการขับเคลื่อนจังหวัดชายแดนใต้ ว่ารัฐบาลได้ให้ความสำคัญในการดำเนินการภายใต้การบูรณาการด้านความมั่นคง และน้อมนำยุทธศาสตร์พระราชทาน เข้าใจ เข้าถึงพัฒนา รวมไปถึงหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาขับเคลื่อน เพื่อให้ดำเนินการตามหลักธรรมาภิบาล ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น 2 รูปแบบ ประกอบด้วยด้านความมั่นคง ดำเนินการโดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร หรือ กอ.รมน. และด้านการพัฒนา รับผิดชอบโดยศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือ ศอ.บต.

 

พล.อ. ชัยชาญ ระบุว่า หากย้อนไปดูการดำเนินการในปี 2561 มีการดำเนินการที่เป็นรูปธรรม สามารถลดความรุนแรงด้านในรอบ 8 เดือนลดลงร้อยละ 67.37 ด้านการพัฒนาทำให้คนในพื้นที่มีรายได้เฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.5 ซึ่งพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ยอมรับว่ามีรายได้ประชากรที่น้อย และรายได้ครัวเรือนลดน้อยลงกว่าร้อยละ 42 โดยในพื้นที่อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ได้มีการส่งเสริมการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ที่ถูกบรรจุอยู่ในแผนฟื้นฟูปี 2564 และมอบนโยบายให้หน่วยงานในพื้นที่วางแผนฟื้นฟูต่อไปยังปีงบประมาณ 2565 ด้วย

 

ส่วนในเรื่องของงบประมาณได้มีการวางกรอบวงเงินไว้ที่ 9,731 ล้านบาท แบ่งเป็นงบด้านการพัฒนา 5,261 ล้านบาท และงบด้านความมั่นคง 4,470 ล้านบาท ซึ่งรัฐบาลเน้นการพัฒนาในพื้นที่ เน้นการเพิ่มรายได้ครัวเรือนให้คนในพื้นที่ โดยด้านความมั่นคงตั้งเป้าให้ กอ.รมน. ภาค 4 ส่วนหน้า ลดเหตุการณ์รุนแรงลงร้อยละ 50 มุ่งแก้ไขภัยแทรกซ้อน โดยเฉพาะปัญหาด้านยาเสพติด ประสิทธิภาพด้านข่าวกรอง การแสวงหาทางออกด้วยสันติวิธี และการเจรจาพูดคุยอย่างสันติ

 

นอกจากนี้ด้านการพัฒนา ศอ.บต. ยังตั้งเป้าหมายให้ประชาชนอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ภายใต้พหุวัฒนธรรมยกระดับความเป็นอยู่ของคนในพื้นที่ ซึ่งทั้งหมดตั้งเป้าในปี 2564 ให้เกิดมูลค่าการลงทุน รายได้จากการท่องเที่ยว และรายได้ของประชาชนเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 รวมไปถึงมุ่งเน้นให้พื้นที่มีความปลอดภัย เสริมสร้างพื้นที่ให้เกิดความเข้มแข็ง รวมไปถึงเร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานราก

 

ส่วนกรณีการตั้งข้อสังเกตถึงโครงการพูดคุยสันติสุข ซึ่งถือเป็นเครื่องมือสำคัญในพื้นที่ในการเจรจาพูดคุย ได้มีการเปิดโอกาสให้ภาคประชาสังคมได้มีส่วนสร้างสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการพูดคุย รวมไปถึงมีการลดงบประมาณลงเพื่อปรับรูปแบบกิจกรรมให้เหมาะสม แต่ยังคงกำหนดเป้าหมายให้มีตัวชี้วัดคงเดิม โดยใช้การสร้างแนวคิดให้เยาวชนที่ไม่ใช่การล้างสมอง แต่เป็นการส่งเสริมการอยู่ร่วมกัน ให้ความรู้ความเข้าใจผ่านครูและผู้ปกครอง โดยบุคลากรจากมหาวิทยาลัย รวมไปถึงผู้นำศาสนาเข้าไปอบรมให้มีพื้นฐานความคิดไปในทางที่บวก ไม่ใช้ความรุนแรงในการตัดสิน

 

ส่วนการลงทะเบียนซิมการ์ดนั้น จะพบได้ว่าผู้ก่อเหตุส่วนใหญ่ในพื้นที่จะใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นชนวนสำคัญในการก่อเหตุ จึงจำเป็นต้องมีการยืนยันตัวตนผู้ใช้ซิม เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการปลอมแปลงผู้ใช้งาน ยืนยันว่าเป็นการปกป้องประชาชนให้เกิดความปลอดภัย และไม่ใช่การละเมิดสิทธิอย่างแน่นอน

 

ด้านการเก็บดีเอ็นเอ เป็นการมุ่งเน้นคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินเพื่อหาตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษ โดยเป็นการขอความร่วมมือในการเก็บพยานหลักฐานที่ไม่ใช่การบังคับ ด้านการข่าวเองเป็นเรื่องที่สำคัญ ไม่ใช่การสร้างความหวาดระแวงให้กับคนในพื้นที่ แต่เป็นการกำหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุและความสูญเสีย รวมถึงสามารถควบคุมสถานการณ์ได้

 

ในส่วนของกล้องวงจรปิดถือได้ว่าเป็นเครื่องมือสำคัญในการป้องกันการเกิดเหตุ รวมไปถึงติดตามตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษ

 

พล.อ. ชัยชาญ ยังระบุอีกว่า เว็บไซต์ที่มีการกล่าวอ้างดังกล่าวไม่ใช่ของ กอ.รมน. หรือรัฐบาล และไม่ได้มีการให้ร้ายกับกลุ่มบุคคลใด แต่ปัจจุบันมีการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นเท็จ โดยเฉพาะทำให้เกิดความเสียหาย โจมตีการทำงานของเจ้าหน้าที่ รวมไปถึงมีความหมิ่นเหม่จาบจ้วงสถาบัน จึงต้องมีการดำเนินการ ติดตามตรวจสอบข่าวลวงพร้อมกับเผยแพร่ข้อเท็จจริงให้ประชาชนได้รับทราบ

 

 

พิสูจน์อักษร: ลักษณ์นารา พักตร์เพียงจันทร์

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories