×

กว่างซีออกข้อบังคับปกป้องวัฒนธรรม ‘กลุ่มชาติพันธุ์จิง’

โดย THE STANDARD TEAM
11.08.2020
  • LOADING...

วันนี้ (11 สิงหาคม) หน่วยงานรัฐท้องถิ่นระบุว่า เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง ทางตอนใต้ของประเทศจีนได้ใช้ข้อบังคับใหม่เพื่อปกป้องวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์จิง

 

โดยหน่วยงานนิติบัญญัติระดับภูมิภาคอนุมัติข้อบังคับว่าด้วยการปกป้องมรดกทางวัฒนธรรมทั้งที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้ของกลุ่มชาติพันธุ์จิง อาทิ ตู๋เสียนฉิน เครื่องดนตรีชนิดดีดที่มีสายเดียว และเทศกาลฮา (ร้องเพลง) ซึ่งเป็นเทศกาลโบราณ ข้อบังคับนี้กำหนดให้มีการบรรจุภาษา วรรณกรรม ประเพณีพื้นบ้าน ดนตรี การเต้น และงานฝีมือของกลุ่มชาติพันธุ์จิงลงในหลักสูตรของโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่มีนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์จิงในจำนวนมาก ขณะเดียวกันก็ส่งเสริมให้สถาบันระดับอุดมศึกษาจัดตั้งแผนการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้อง เพื่อบ่มเพาะผู้มีความรู้ความสามารถที่จะสืบทอดวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์จิงต่อไป โดยข้อบังคับนี้จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 พฤศจิกายนนี้

 

อนึ่ง กลุ่มชาติพันธุ์จิง เป็นหนึ่งในชนกลุ่มน้อยที่มีประชากรน้อยที่สุดกลุ่มหนึ่งของจีนอยู่ที่ราว 20,000 คนในปัจจุบัน โดยส่วนมากอาศัยอยู่ในเมืองฝางเฉิงก่างของกว่างซี

 

 

พิสูจน์อักษร: พรนภัส ชำนาญค้า

อ้างอิง:

  • สำนักข่าวซินหัว
  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising