×

‘แก้หนี้เกษตรกร โจทย์วัดใจรัฐบาล’ ธรรมนัสพร้อมหนุนคลัง พักหนี้เกษตรกรทั้งต้นและดอก ระยะเวลานานถึง 3 ปี

19.09.2023
  • LOADING...
แก้หนี้เกษตรกร

ธรรมนัส หนุนคลังเดินหน้านโยบายพักหนี้เกษตรกร โดยมอบหมาย ภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ตั้งคณะกรรมการเร่งศึกษาและหาแนวทางการแก้ไขปัญหาเรื่องการพักชำระหนี้ทั้งต้นและดอกในระยะ 3 ปี

 

ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวถึงแนวทางการพักหนี้เกษตรกรว่า เบื้องต้นกระทรวงเกษตรฯ จะทำหน้าที่ในการให้ข้อมูลกับพี่น้องเกษตรกร และรวบรวมข้อมูลด้านเกษตรให้กระทรวงการคลังรับทราบโดยเร็ว ส่วนนโยบายการพักชำระหนี้และรายละเอียดการดำเนินโครงการจะเป็นหน้าที่ของกระทรวงการคลัง ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นผู้กำกับดูแล 

 

รายงานข่าวระบุว่า ล่าสุดมาตรการพักหนี้เกษตรกร 3 ปีทั้งต้นและดอก เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ได้มอบหมาย ภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ตั้งคณะทำงานศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหา โดยกระทรวงเกษตรฯ จะเป็นผู้ให้ข้อมูลกับเกษตรกรต่อไป 

 

ขณะที่นโยบายการประกันราคาสินค้าเกษตรยังไม่มีการพูดถึง เนื่องจากนายกรัฐมนตรีต้องการเน้นการเพิ่มรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตให้เกษตรกรเป็นเรื่องเร่งด่วน และได้มอบนโยบายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปทำการบ้านว่า การเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรจะมีแผนอย่างไรต่อไป

 

แก้หนี้เกษตรกร โจทย์วัดใจรัฐบาล

 

รายงานข่าวระบุว่า สำหรับนโยบายพักหนี้เกษตรกร เป็นหนึ่งในนโยบายเร่งด่วนที่ เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวต่อที่ประชุมรัฐสภาสัปดาห์ที่ผ่านมาว่า จะผลักดันการพักหนี้เกษตรกรเป็นเรื่องเร่งด่วน และจะทำให้ได้ภายในไตรมาส 4 ปีนี้ โดยย้ำว่า จะพักหนี้เกษตรกรทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย ไปพร้อมกับแผนการสร้างรายได้ และปรับเปลี่ยนโครงสร้างการผลิตตามที่ตลาดโลกต้องการ

 

อย่างไรก็ตาม ปัญหาหนี้สินของเกษตรกรไทยเป็นเรื่องที่สะสมมานาน โดยปัจจุบันพบว่า เกษตรกรมีหนี้เฉลี่ยมากถึงกว่า 450,000 บาทต่อครัวเรือน และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเมื่อเปรียบเทียบกับรายได้พบว่า มากกว่า 57% ของครัวเรือนมีหนี้สินสูงเกินศักยภาพในการชำระ ปัญหาดังกล่าวถือเป็นโจทย์ที่ไม่ง่าย ที่ต้องวัดใจรัฐบาลว่าจะมีมาตรการอย่างไรต่อไป  

 

 

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising