×

รองโฆษกรัฐบาลเผย บอร์ดแพทย์กองทุนประกันสังคมอนุมัติ เพิ่มสิทธิรักษามะเร็งทุกชนิด ทั้งในโรงพยาบาลรัฐและเอกชน

โดย THE STANDARD TEAM
10.05.2024
  • LOADING...
ประกันสังคม

วันนี้ (10 พฤษภาคม) คารม พลพรกลาง รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า บอร์ดแพทย์กองทุน ประกันสังคม มีมติเห็นชอบให้ปรับประกาศคณะกรรมการการแพทย์ เพื่อเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้ผู้ประกันตนเข้าถึงการรักษาโรคมะเร็งได้อย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยผู้ประกันตนที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งสามารถเข้ารับบริการยังสถานพยาบาลที่ไหนก็ได้ ทั้งสถานพยาบาลรัฐและเอกชนที่ทำความตกลงกับสำนักงานประกันสังคม ซึ่งมีศักยภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งเป็นไปตามมาตรฐานที่สำนักงานประกันสังคมกำหนด

 

สำหรับการเพิ่มสิทธิประโยชน์จะเป็นการช่วยให้ผู้ประกันตนที่ป่วยด้วยโรคมะเร็งทุกชนิดเข้าถึงการรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ผู้ประกันตนที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งสามารถเข้ารับบริการตามสถานพยาบาลที่ผู้ประกันตนมีความประสงค์จะไปรักษา โดยสำนักงานประกันสังคมจะคัดเลือกสถานพยาบาลที่มีศักยภาพทั้งด้านการให้เคมีบำบัดและรังสีรักษา เพื่อรองรับการดูแลผู้ประกันตนให้ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง

 

“สำนักงานประกันสังคมได้เตรียมระบบแอปพลิเคชัน ซึ่งให้บริการครบวงจรในการติดตามการรักษาและส่งต่อข้อมูล ผู้ประกันตนสามารถเข้าไปดูรายชื่อสถานพยาบาลและมีช่องทางในการสื่อสาร ส่งต่อข้อมูลระหว่างสถานพยาบาลตามสิทธิกับสถานพยาบาลที่ผู้ประกันตนประสงค์จะไปรักษา เป็นไปตามมาตรฐานทางการแพทย์ พร้อมกันนี้จะมีการกำกับ ติดตาม ประเมินผลการเข้าถึงบริการ และรายงานผลต่อคณะกรรมการการแพทย์ ซึ่งหลังจากนี้จะเร่งดำเนินการเตรียมเสนอวาระต่อคณะกรรมการประกันสังคมในเดือนถัดไป เพื่อให้คณะกรรมการประกันสังคมเห็นชอบและเตรียมออกประกาศมอบสิทธิประโยชน์แก่ผู้ประกันตนต่อไป” คารมระบุ

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising