×

กว่า 9.49 แสนคนลงทะเบียนเลือกบอร์ดประกันสังคมครั้งแรกในประวัติศาสตร์ รมว.แรงงาน เตรียมประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งและสถานที่เลือกตั้ง 21 พ.ย. นี้

โดย THE STANDARD TEAM
12.11.2023
  • LOADING...
9.49 แสนคน เลือกตั้ง บอร์ดประกันสังคม ครั้งแรกในประวัติศาสตร์

ภายหลังการปิดลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมและการลงสมัครเป็นกรรมการบอร์ดทางฝ่ายนายจ้างกับฝ่ายผู้ประกันตนไปเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ที่จากเดิมขยายเวลาให้ลงทะเบียนสิ้นสุดภายในวันที่ 31 ตุลาคมที่ผ่านมานั้น 

 

โดยคาดว่าจะมีผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งเกิน 1 ล้านคน จากจำนวนผู้มีคุณสมบัติใช้สิทธิเลือกตั้ง 12 ล้านคนในมาตรา 33, 39 และ 40

 

นายจ้าง-ผู้ประกันตนลงทะเบียนใช้สิทธิ 949,818 แสนคน

 

พิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ระบุว่า ตั้งแต่เปิดระบบให้นายจ้างและผู้ประกันตนลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2566 จนกระทั่งปิดระบบลงทะเบียนในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 เวลา 23.59 น. มีผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้ง เป็นฝ่ายผู้ประกันตนจำนวน 945,609 คน ฝ่ายนายจ้างจำนวน 4,209 คน รวมจำนวนผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น 949,818 คน

 

ผู้สมัครฝ่ายผู้แทนนายจ้าง 69 คน ฝ่ายผู้ประกันตน 247 คน 

 

สำหรับผู้สมัครผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนมีจำนวน 247 คน และผู้สมัครผู้แทนฝ่ายนายจ้างจำนวน 69 คน ทั้งนี้ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งและสถานที่เลือกตั้งในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 และประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งและหมายเลขผู้สมัครในวันที่ 1 ธันวาคม 2566 ทางเว็บไซต์ www.sso.go.th และที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่และจังหวัดทั่วประเทศ 

 

สามารถสอบถามรายละเอียดและคำแนะนำในการจัดการเลือกตั้งเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์อำนวยการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคม (ศอ.กต.นจ.ผปต.) โทร. 0 2956 2222 ในเวลา 08.30-16.30 น. (ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

 

เลือกบอร์ดประกันสังคมครั้งแรกในประวัติศาสตร์

 

พิพัฒน์ยังระบุอีกด้วยว่า สำนักงานประกันสังคมประกาศให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 24 ธันวาคม 2566 เพื่อหาผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนฝ่ายละ 7 คน เพื่อทำหน้าที่เสนอความเห็นและนโยบายในการบริหารจัดการกองทุนประกันสังคม ซึ่งเป็นกองทุนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศ และเป็นการเลือกตั้งครั้งแรกในประวัติศาสตร์ไทยที่ผู้ประกันตนมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 รวมทั้งนายจ้างที่จ่ายเงินเข้าระบบประกันสังคม จะมีโอกาสเข้าคูหาเลือกตัวแทนในการดูแลสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนและบริหารกองทุนประกันสังคมให้มีเสถียรภาพ อันจะนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของนายจ้างและผู้ประกันตนให้ดียิ่งขึ้นในอนาคต

 

คุณสมบัตินายจ้างและผู้ประกันตนที่มีสิทธิเลือกตั้ง มีดังนี้

 

นายจ้าง

  • สัญชาติไทย
  • ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนติดต่อกันไม่น้อยกว่า 6 เดือน ก่อนเดือนที่มีประกาศให้มีการเลือกตั้ง (มีนาคม-สิงหาคม 2566)
  • จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมไม่น้อยกว่า 3 เดือน (ภายใน 6 เดือน ก่อนเดือนที่ประกาศเลือกตั้ง)
  • กรณีนายจ้างเป็นนิติบุคคล ผู้จะใช้สิทธิต้องอยู่ในฐานะผู้มีอำนาจ / กรณีเป็นผู้มีอำนาจในนิติบุคคลมากกว่า 1 นิติบุคคลต้องเลือกใช้สิทธิแห่งเดียว

 

ผู้ประกันตน 

  • สัญชาติไทย
  • ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนติดต่อกันไม่น้อยกว่า 6 เดือน ก่อนเดือนที่มีประกาศให้มีการเลือกตั้ง (มีนาคม-สิงหาคม 2566)
  • จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมไม่น้อยกว่า 3 เดือน (ภายใน 6 เดือน ก่อนเดือนที่ประกาศเลือกตั้ง)
  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising