×

กลุ่มผู้ประกันตนยื่นสภาฯ ขอแก้ไขร่าง พ.ร.บ. ประกันสังคม เปิดช่องใช้กองทุนชราภาพก่อนกำหนด เยียวยาโควิด-19

โดย THE STANDARD TEAM
26.06.2020
  • LOADING...

วันนี้ (26 มิถุนายน) เอกภพ กตัญญู ตัวแทนกลุ่มผู้ใช้แรงงานและผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม พร้อมเครือข่าย เข้ายื่นหนังสือถึงประธานสภาผู้แทนราษฎรผ่าน นพ.สุกิจ อัถโถปกรณ์ ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎร เพื่อขอริเริ่มเสนอแก้ไขร่าง พ.ร.บ. ประกันสังคม เนื่องจากการช่วยเหลือตามมาตรา 33 มีเวลาเพียง 90 วันเท่านั้น จึงจำเป็นต้องแก้ไขกฎหมายให้สามารถเบิกเงินของผู้ประกันตนในกองทุนชราภาพตามมาตรา 77 ทวิมาใช้ก่อนได้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ซึ่งเคยเข้ายื่นหนังสือต่อสํานักงานประกันสังคมและกระทรวงแรงงานแล้ว แต่ไม่มีความคืบหน้า จึงมาขอยื่นริเริ่มเสนอร่างแก้ไขกฎหมายต่อสภาผู้แทนราษฎร

 

นพ.สุกิจ กล่าวว่ากระบวนการยื่นริเริ่มเสนอร่างกฎหมายต้องผู้รับรองมีจำนวนไม่น้อยกว่า 20 คน และนำเสนอชื่อต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร โดยสภาผู้แทนราษฎรจะพิจารณาว่าเป็นไปตามกระบวนการหรือไม่ หากมีความไม่ถูกต้อง สภาผู้แทนราษฎรก็จะรับเป็นผู้ช่วยในการแก้ไขปรับปรุงร่างกฎหมาย และจะส่งให้ภาคประชาชนรับไปดำเนินการต่อไป เพื่อรวบรวมรายชื่อไม่น้อยกว่า 1 หมื่นคนในการเสนอร่างกฎหมายตามที่รัฐธรรมนูญกำหนด

 

 

พิสูจน์อักษร: ภาสิณี เพิ่มพันธุ์พงศ์

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising